จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 15/06/2563
No.65944 รัฐพงษ์ มีทรัพย์ทอง (ใหม่)
No.65944 รัฐพงษ์ มีทรัพย์ทอง (ใหม่) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : อุตสาหกรรมเกษตร

แนะนำเพิ่มเติม :
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับ 2
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มีประสบการณ์การสอน No.65944 รัฐพงษ์ มีทรัพย์ทอง (ใหม่)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ