จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 22/06/2563
No.65962 ชาญ ตั้งกาญจนาเวฬุกุล (อั๋น)
No.65962 ชาญ ตั้งกาญจนาเวฬุกุล (อั๋น) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์

แนะนำเพิ่มเติม :
จบวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ เกียรตินิยม อันดับที่ 2 No.65962 ชาญ ตั้งกาญจนาเวฬุกุล (อั๋น)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ