ประกาศผลรางวัลผู้ชนะเลิศรอบสุดท้าย

EN15 INCOGNITO
วันวานกับกาลเวลา

ผู้แต่ง : ZE'EV

โล่รางวัลและเงินสดมูลค่า
20,000 บาท
และรางวัลอื่นๆ ที่ได้รับ

EN06 จางชื่อซวน...
ประติมากรตกอับ

ผู้แต่ง : Briss

โล่รางวัลและเงินสดมูลค่า
10,000 บาท
และรางวัลอื่นๆ ที่ได้รับ

รางวัลผู้โชคดีในการร่วมโหวตผลงานประจำสัปดาห์

คุณ สุกฤษฏิ์ ธีระปัญญารัตน์

หมายเหตุ : ทีมงานจะติดต่อมอบของรางวัลในลำดับต่อไป

บอร์ด Enter Books