สมุดกระดาษคำตอบฝึกฝน เล่ม 2

ใช้ได้กับ O-NET และ วิชาเฉพาะแพทย์

ในเล่มมีอะไรบ้าง?

1ปรนัย + อัตนัย

รายละเอียด

 • 1 ชุด มี 2 หน้า
 • ปรนัย 90 ข้อ
 • อัตนัย 8 ข้อ

จำนวนชุด

12 ชุด

2O-NET ภาษาไทย

รายละเอียด

 • 1 ชุด มี 1 หน้า
 • ความสัมพันธ์ 10 ข้อ
 • ปรนัย 70 ข้อ

จำนวนชุด

3 ชุด

3O-NET วิทย์

รายละเอียด

 • 1 ชุด มี 1 หน้า
 • ปรนัย 50 ข้อ
 • เชิงซ้อน 5 ข้อ

จำนวนชุด

3 ชุด

4แบบเชื่อมโยง วิชาเฉพาะแพทย์

รายละเอียด

 • 1 ชุด มี 2 หน้า
 • เชื่อมโยง 20 ข้อ

จำนวนชุด

3 ชุด