ลายเข็มกลัด Dek-D

เข็มกลัดแอดมิชชั่น 'จงติด'

BR1

BR2

BR3

BR4

BR5

BR6

BR7

BR8

BR9

BR10

BR11

BR12

BR13

BR14

BR15

BR16

BR17

BR18

BR19

BR20

เข็มกลัด "วลีเด็ด"

BR21

BR22

BR23

BR24

BR25

BR26

BR27

BR28

BR29