Back-end Developer (Node.js)

จำนวนที่เปิดรับ : 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ออกแบบและพัฒนาระบบส่วน Back-end ให้กับเว็บไซต์และแอพลิเคชันของ Dek-D

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรีด้าน วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเชี่ยวชาญ Javascript และ Node.js
 • มีความเชี่ยวชาญการใช้ฐานข้อมูล MariaDB/MySQL และ MongoDB
 • สามารถใช้งานฐานข้อมูล MongoDB, MariaDB, MySQL, Redis ตัวใดตัวหนึ่ง
 • ถ้าเคยใช้งาน Queue Messaging, Docker, Automated testing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษดี
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา

การสมัคร

 • สนใจ ส่ง Resume และ Portfolio ที่นำเสนอความสามารถและตัวตนของคุณได้ดีที่สุดมาทางอีเมล์ note@dek-d.com
 • สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน คุณสุกัญญา 02-235-2451 ต่อ 453
 • คำเตือน : ตำแหน่งงานนี้ ไม่รับข้อมูลสมัครงานทางไปรษณีย์และวิธีการ walk-in
ดูตำแหน่งอื่น