Account Executive / Senior Account Executive - Dogilike

จำนวนที่เปิดรับ : 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ดูแลการขายโฆษณา สื่อออนไลน์ โดยทำหน้าที่ติดต่อ นำเสนอข้อมูลการลงโฆษณาในเว็บไซต์ Dogilike.com และสื่อในเครือ
 • ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับลูกค้า ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนปิดการขาย
 • นำเสนอแนวความคิดของงานบนเว็บไซต์ และ Content ต่างๆ ให้กับลูกค้า
 • ดูแลความถูกต้องของแคมเปญของลูกค้า และนำส่งรายงานเมื่อเสร็จสิ้นแคมเปญ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ / การจัดการ / การตลาด / ไอที หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ และเจรจาต่อรองได้ดี
 • มี service mind รักการให้บริการ
 • สามารถใช้ Social Media ได้อย่างคล่องแคล่ว

การสมัคร

 • สนใจ ส่ง Resume และ Portfolio ที่นำเสนอความสามารถและตัวตนของคุณได้ดีที่สุดมาทางอีเมล์ hr@dek-d.com และ note@dek-d.com (ส่งทั้งสองเมล์)
 • สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน คุณสุกัญญา 02-235-2451 ต่อ 453
 • คำเตือน : ตำแหน่งงานนี้ ไม่รับข้อมูลสมัครงานทางไปรษณีย์และวิธีการ walk-in
ดูตำแหน่งอื่น