Graphic Designer

จำนวนที่เปิดรับ : 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ออกแบบกราฟิก สื่อโฆษณา สื่อโปรโมต ภาพประกอบ ธีมบทความ ธีมเว็บไซต์ สำหรับใช้ในสื่อออนไลน์และสิ่งพิมพ์ ของเว็บเด็กดี เว็บไซต์ในเครือ และลูกค้า
 • ถ้ามีความสามารถออกแบบ UX ที่ใช้งานสะดวก ทันสมัย หรือสามารถออกแบบเว็บไซต์ได้เองด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า GPA 2.5+ ไม่จำกัดสาขา
 • มีความสามารถในการออกแบบและจัดองค์ประกอบที่ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ Photoshop , Illustrator
 • ขยัน อดทน อัธยาศัยดี ทัศนคติดี อารมณ์ดี
 • หากสามารถวาดรูปหรือใช้โปรแกรม InDesign ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การสมัคร

 • กรุณาส่งพอร์ตงานดีไซน์ และงานวาดทั้งหมดมาทางอีเมล์์ paul@dek-d.com และ hr@dek-d.com (ส่งทั้ง 2 เมล์)
 • สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน คุณสุกัญญา 02-235-2451 ต่อ 453
 • คำเตือน : ตำแหน่งงานนี้ ไม่รับข้อมูลสมัครงานทางไปรษณีย์และวิธีการ walk-in
ดูตำแหน่งอื่น