UI+CSS Designer

จำนวนที่เปิดรับ : 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ตำแหน่งนี้สำหรับผู้ที่สามารถทำได้ทั้งออกแบบ UI หน้าตาเว็บหรือแอพพลิเคชั่น และสามารถนำเว็บที่ออกแบบนั้น จัดทำเป็น HTML/CSS โครงสร้างดีๆ สวยๆ เว็บโหลดเร็วและดีต่อ SEO
 • ถ้ามีความสามารถออกแบบ UX ที่ใช้งานสะดวก ทันสมัย หรือสามารถออกแบบเว็บไซต์ได้เองด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า GPA 2.5+
 • มีทักษะในการออกแบบ UI และสนุกกับการเขียน HTML/CSS
 • ชอบค้นคว้า หาความรู้ อัพเดทเทรนด์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับการออกแบบ
 • ถ้าเข้าใจ SEO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้าสามารถเขียน Javascript หรือ jQuery หรือ Responsive Web Design ได้ จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีทักษะในการออกแบบกราฟิก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การสมัคร

 • สนใจ ส่ง Resume และ Portfolio ที่นำเสนอความสามารถและตัวตนของคุณได้ดีที่สุดมาทางอีเมล์ paul@dek-d.com และ hr@dek-d.com
 • สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน คุณสุกัญญา 02-235-2451 ต่อ 453
 • คำเตือน : ตำแหน่งงานนี้ ไม่รับข้อมูลสมัครงานทางไปรษณีย์และวิธีการ walk-in
ดูตำแหน่งอื่น