ไม่สามารถเข้าดูข้อมูลได้

เนื่องจากผู้ใช้ @P_party แสดงข้อมูลเฉพาะเพื่อนเท่านั้น