ชื่อผู้ใช้อนุญาตเฉพาะตัวอักษร, ตัวเลข, หรือเครื่องหมาย - เท่านั้น