ไม่สามารถเข้าดูข้อมูลได้

เนื่องจากผู้ใช้ @on_onry แสดงข้อมูลเฉพาะเพื่อนเท่านั้น