ระดับสมาชิกรูปภาพ ระดับคะแนน
EXP Points
ได้พื้นที่ My.iD ไปเลย สิทธิพิเศษเพิ่มเติม
New Member
( 1 ดาว )
1-500 คะแนน 70 MB
Extra Member ( 2 ดาว ) 501-2000 คะแนน 100 MB สมาชิก
ตั้งแต่ 2 ดาว ขึ้นไป และีอายุสมาชิก 4 เดือน ขึ้นไป

รับสิทธิในการช่วย
เว็บมาสเตอร์ดูแลเว็บบอร์ด
ผ่านระบบ "ลบ" "เก็บ"
Superb Member
( 3 ดาว )
2001-5000 คะแนน 125 MB
Popular Member
( 4 ดาว )
5001-10000 คะแนน 200 MB
Superstar Member
( 5 ดาว )
10001-17500 คะแนน 550 MB
V.I.P Member
( 6 ดาว )
17501 คะแนน ขึ้นไป 1 GB
ระบบคะแนน เป็นเพียงระบบสนุกๆ ที่เป็นการให้เกียรติแก่สมาชิกที่มีการใช้งานเว็บ Dek-D อยู่บ่อยๆ ทุกคนมีโอกาสที่จะสะสมคะแนนได้่ด้วยตนเอง พร้อมได้รับสิทธิพิเศษต่างๆเท่าเทียมกัน โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่ขึ้นกับสมาชิกคนใด

ผู้ที่มีเจตนาในการปั่นคะแนนด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง มีโอกาสที่จะถูกยกเลิกสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า