วิธีการชำระเงินช่องทางต่างๆ
  • 1. สแกน QR Code ที่ได้รับผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
  • 2. ชำระเงินให้เรียบร้อย
  • 3. ระบบจะอัปเดตสถานะการชำระเงินให้ทันที
  • 1. ทำรายการจนได้ใบชำระเงินที่มี QR Code
  • 2. เปิดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet เพื่อสแกน QR Code
  • 3. ยืนยันการชำระเงินผ่าน เปิดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
  • 4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะอัปเดตสถานะทันที
  • 1. เลือกเคาน์เตอร์บริการที่ต้องการ และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
  • 2. พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน

   หรือ

  • 3. ชำระเงินที่ 7-11 หรือเคาน์เตอร์บริการต่างๆ ตามขั้นตอนในแบบฟอร์ม
  • 4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะอัปเดตสถานะทันที
  • 1. เลือกช่องทาง K PLUS และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
  • 2. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของธนาคาร
   - กรอกเบอร์มือถือ (ที่สมัคร K PLUS ไว้)
   - กรอก Captcha
   จากนั้นกด Continue
  • 3. ยืนยันข้อมูลอีกครั้ง จากนั้น Continue
  • 4. เมื่อพบหน้าจอ Please wait ให้เปิดมือถือที่ติดตั้ง K PLUS ไว้แล้ว
  • 5. ในมือถือจะพบการแจ้งเตือน (Notification) ให้กดที่กล่องแจ้งเตือนนั้น
  • 6. หลังจากกดแจ้งเตือน จะพบรายการ ข้อมูลการชำระเงิน ให้กดปุ่มชำระเงิน
  • 7. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะอัปเดตสถานะทันที
  • 1. เลือกบัตรเครดิต และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
  • 2. กรอกข้อมูลบัตรเครดิตลงในฟอร์ม
  • 3. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะอัปเดตสถานะทันที
  • 1. เลือกบัตรเครดิต และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
  • 2. เลือกธนาคาร
  • 3. เลือกจำนวนเดือนในการผ่อนชำระ
  • 4. กรอกข้อมูลบัตรเครดิตลงในฟอร์ม
  • 5. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะอัปเดตสถานะทันที
  • 1. เลือก Rabbit LINE Pay และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
  • 2. เข้าสู่ระบบ Rabbit LINE Pay โดยใช้ LINE ID หรือ QR Code
  • 3. ดำเนินการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน LINE บนโทรศัพท์ของคุณ
  • 4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะอัปเดตสถานะทันที
  • 1. เลือกตู้ ATM จากนั้นเลือกธนาคารที่ต้องการ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
  • 2. กดปุ่มดูคำแนะนำเพิ่มเติม
  • 3. ทำตามขั้นตอน
  • 4. ชำระเงินที่ตู้ ATM ตามขั้นตอนในแบบฟอร์ม
  • 5. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะอัปเดตสถานะตามตารางด้านล่าง
  • ธนาคาร เวลาอัปเดต
   ธนาคารกสิกรไทย ภายใน 15 นาที
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ภายใน 15 นาที
   ธนาคารทหารไทย ภายใน 8 ชั่วโมง
   ซีไอเอ็มบี ไทย ภายใน 8 ชั่วโมง
   ธนาคารธนชาต ภายใน 8 ชั่วโมง
   ธนาคารยูโอบี ภายในวันถัดไป
   *ธนาคารอื่นๆ ระบบจะอัปเดตสถานะทันที
  • 1. เลือกเคาน์เตอร์บริการที่ต้องการ และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
  • 2. พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน

   หรือ

  • 3. ชำระเงินที่ 7-11 หรือเคาน์เตอร์บริการต่างๆ ตามขั้นตอนในแบบฟอร์ม
  • 4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะอัปเดตสถานะทันที