ไปหน้าพรีแอดฯ รอบ 1

เช็คสถานะ รอบ 2

  • 2 ส.ค. - 12 ต.ค. 61 เปิดรับสมัครวันแรก 2 ส.ค. เวลา 16.00 น.
    (เมื่อครบจำนวน ระบบจะปิดรับ)
  • 10 ส.ค. 61 เริ่มเปิดแก้ไขข้อมูล / ย้ายสนาม
  • 16 ส.ค. 61 เปลี่ยนวิชาสอบ/ ย้ายวิชา / ขอซื้อข้อสอบ
  • 31 ต.ค. 61 ประกาศที่นั่งสอบ
  • 10-11 พ.ย. 61 วันสอบ
  • 18 ธ.ค. 61 ประกาศคะแนน / ดูเฉลย / ดูผลการวิเคราะห์คะแนน