ตัวอย่างใบสมัคร บนคอมพิวเตอร์ บนมือถือ

เริ่มลงทะเบียนสมัครสอบ

กรอกเลขบัตรประชาชนและตั้งรหัสผ่าน

Step 1 : เลือกวิชาสอบ

เลือกวิชาที่ต้องการสมัครสอบ ระบบจะทำการคำนวณค่าสมัครสอบโดยอัตโนมัติ

Step 2 : เลือกสนามสอบ

เลือกสนามที่คุณต้องการ โดยเลือกจังหวัดและสนามสอบที่ว่าง

Step 3 : กรอกรายละเอียดส่วนตัว

กรอกรายละเอียดส่วนตัวเพื่อสมัครสอบให้ครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด(15นาที) เพื่อรักษาสิทธิ์การจองที่นั่งของผู้สมัคร

Step 3.1 : ตรวจสอบความถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งก่อนยืนยันการสมัคร

Step 4 : ทำรายการชำระเงิน

เลือกวิธีชำระเงินในการสมัครสอบ

Step 4.1 : ถ้าเลือกชำระเงินผ่าน 7-eleven

 • พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน หรือ ใช้ภาพแคปบาร์โค้ดหน้าจอนำไปยื่นให้พนักงาน 7-11 สแกนทำรายการให้
 • เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้วโดยอัตโนมัติ
 • ค่าธรรมเนียมร้าน 15 บาท

Step 4.2 : ถ้าเลือกชำระเงินผ่าน K Plus

 • เมื่อมียอดชำระเงินขั้นต่ำ 350 บาท
 • แอป K PLUS บนมือถือ จะเด้งเตือนให้ไปทำรายการ (กรณีที่ไม่เด้ง ให้กดเข้าแอป แล้วกดเมนู Life Plus รายการจะอยู่ในนั้น)
 • เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้ว โดยอัตโนมัติ
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม

ในมือถือจะพบการแจ้งเตือน (Notification) ให้กดที่กล่องแจ้งเตือนนั้น หลังจากกดแจ้งเตือน จะพบรายการ ข้อมูลการชำระเงิน ให้กดปุ่มชำระเงิน

Step 4.3 : ถ้าเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและตรวจสอบวงเงินของท่านก่อน หากทำรายการไม่สมบูรณ์ท่านต้องกลับไปทำรายการใหม่อีกครั้ง

เริ่มลงทะเบียนสมัครสอบ

กรอกเลขบัตรประชาชนและตั้งรหัสผ่าน

Step 1 : เลือกวิชาสอบ

เลือกวิชาที่ต้องการสมัครสอบ ระบบจะทำการคำนวณค่าสมัครสอบโดยอัตโนมัติ

Step 2 : เลือกสนามสอบ

เลือกสนามที่คุณต้องการ โดยเลือกจังหวัดและสนามสอบที่ว่าง

Step 3 : กรอกรายละเอียดส่วนตัว

กรอกรายละเอียดส่วนตัวเพื่อสมัครสอบให้ครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด(15นาที) เพื่อรักษาสิทธิ์การจองที่นั่งของผู้สมัคร

Step 3.1 : ตรวจสอบความถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งก่อนยืนยันการสมัคร

Step 4 : ทำรายการชำระเงิน

เลือกวิธีชำระเงินในการสมัครสอบ

Step 4.1 : ถ้าเลือกชำระเงินผ่าน 7-eleven

 • พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน หรือ ใช้ภาพแคปบาร์โค้ดหน้าจอนำไปยื่นให้พนักงาน 7-11 สแกนทำรายการให้
 • เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้วโดยอัตโนมัติ
 • ค่าธรรมเนียมร้าน 15 บาท

Step 4.2 : ถ้าเลือกชำระเงินผ่าน K Plus

 • เมื่อมียอดชำระเงินขั้นต่ำ 350 บาท
 • แอป K PLUS บนมือถือ จะเด้งเตือนให้ไปทำรายการ (กรณีที่ไม่เด้ง ให้กดเข้าแอป แล้วกดเมนู Life Plus รายการจะอยู่ในนั้น)
 • เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้ว โดยอัตโนมัติ
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม

ในมือถือจะพบการแจ้งเตือน (Notification) ให้กดที่กล่องแจ้งเตือนนั้น หลังจากกดแจ้งเตือน จะพบรายการ ข้อมูลการชำระเงิน ให้กดปุ่มชำระเงิน

Step 4.3 : ถ้าเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

 • บัตรเครดิต และ บัตรเดบิต ที่เคยเปิดบริการใช้ชำระ ออนไลน์แล้วเท่านั้น
 • สถานะจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้วทันที หลังทำรายการได้สำเร็จ
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม