ตัวอย่าง รู้ลำดับความพร้อม

ผลคะแนนสูง-ต่ำ เฉลี่ย พร้อมเช็คลำดับ
TCAS RANKING เทียบลำดับ คณะที่อยากเข้า
และอันดับประเทศ, จังหวัด