Pre-Admission

สมัครสอบ (ครั้งแรก)

ถ้าเคยสมัครหรือกรอกข้อมูลหน้านี้แล้ว
เช็คข้อมูล / เพิ่มวิชา ได้เลยที่หน้า เช็คสถานะ

ลงทะเบียน
เลือกสอบ
กรอกข้อมูล
ชำระเงิน

เลือกสมัครโครงการ

สามารถทำรายการได้ครั้งละ 1 โครงการ
ลงทะเบียน
เลือกสอบ
กรอกข้อมูล
ชำระเงิน

เลือกวิชาและสนามสอบ

โปรโมชันพิเศษ! *
แพคยอดนิยม
3 วิชา ปกติ 540.- ลดเหลือ 499.-
4 วิชา ปกติ 720.- ลดเหลือ 639.-
แพคยอดนิยม
GAT + PAT4 ปกติ 415.- ลดเหลือ 399.-
2 วิชา + PAT4 ปกติ 595.- ลดเหลือ 559.-
3 วิชา + PAT4 ปกติ 775.- ลดเหลือ 719.-

ขั้นตอนที่ 1 เลือกวิชาสอบที่ต้องการ

เสาร์ 29 มิ.ย. 62

08.30 น. - 11.30 น.
180.-
13.00 น. - 16.00 น. *
180.-
180.-
* วิชาที่เวลาสอบตรงกันเลือกสอบได้เพียง 1 วิชา

อาทิตย์ 30 มิ.ย. 62

08.30 น. - 11.30 น. *
180.-
180.-
180.-
180.-
180.-
180.-
180.-
* วิชาที่เวลาสอบตรงกันเลือกสอบได้เพียง 1 วิชา
13.00 น. - 16.00 น. *
180.-
235.-
180.-
* วิชาที่เวลาสอบตรงกันเลือกสอบได้เพียง 1 วิชา
ส่วนลด
-0.00 บาท
ส่วนลด On Top 10%
-0.00 บาท
ค่าจัดส่ง
50 บาท
ยอดรวมวิชาที่เลือก
0.00 บาท
ลงทะเบียน
เลือกสอบ
กรอกข้อมูล
ชำระเงิน

เลือกวิชาและสนามสอบ

ขั้นตอนที่ 2 เลือกสนามสอบ

เสาร์ 29 มิ.ย. 62

เลือกจังหวัดที่เปิดสอบ

เลือกสนามสอบ

ว่าง
GAT 0
PAT1 0
PAT6 0
ว่าง
GAT 0
PAT1 0
PAT6 0
ว่าง
GAT 0
PAT1 0
PAT6 0
ว่าง
GAT 0
PAT1 0
PAT6 0
ว่าง
GAT 0
PAT1 0
PAT6 0
ว่าง
GAT 0
PAT1 0
PAT6 0
ว่าง
GAT 0
PAT1 0
PAT6 0
ว่าง
GAT 0
PAT1 0
PAT6 0
ว่าง
GAT 0
PAT1 0
PAT6 0
ว่าง
GAT 0
PAT1 0
PAT6 0

อาทิตย์ 30 มิ.ย. 62

เลือกจังหวัดที่เปิดสอบ

เลือกสนามสอบ

ว่าง
PAT2 0
PAT7.1 0
PAT7.2 0
PAT7.3 0
PAT7.4 0
PAT7.6 0
PAT7.7 0
PAT3 0
PAT4 0
PAT5 0
ว่าง
PAT2 0
PAT7.1 0
PAT7.2 0
PAT7.3 0
PAT7.4 0
PAT7.6 0
PAT7.7 0
PAT3 0
PAT4 0
PAT5 0
ว่าง
PAT2 0
PAT7.1 0
PAT7.2 0
PAT7.3 0
PAT7.4 0
PAT7.6 0
PAT7.7 0
PAT3 0
PAT4 0
PAT5 0
ว่าง
PAT2 0
PAT7.1 0
PAT7.2 0
PAT7.3 0
PAT7.4 0
PAT7.6 0
PAT7.7 0
PAT3 0
PAT4 0
PAT5 0
ว่าง
PAT2 0
PAT7.1 0
PAT7.2 0
PAT7.3 0
PAT7.4 0
PAT7.6 0
PAT7.7 0
PAT3 0
PAT4 0
PAT5 0
ว่าง
PAT2 0
PAT7.1 0
PAT7.2 0
PAT7.3 0
PAT7.4 0
PAT7.6 0
PAT7.7 0
PAT3 0
PAT4 0
PAT5 0
ว่าง
PAT2 0
PAT7.1 0
PAT7.2 0
PAT7.3 0
PAT7.4 0
PAT7.6 0
PAT7.7 0
PAT3 0
PAT4 0
PAT5 0
ว่าง
PAT2 0
PAT7.1 0
PAT7.2 0
PAT7.3 0
PAT7.4 0
PAT7.6 0
PAT7.7 0
PAT3 0
PAT4 0
PAT5 0
ว่าง
PAT2 0
PAT7.1 0
PAT7.2 0
PAT7.3 0
PAT7.4 0
PAT7.6 0
PAT7.7 0
PAT3 0
PAT4 0
PAT5 0
ว่าง
PAT2 0
PAT7.1 0
PAT7.2 0
PAT7.3 0
PAT7.4 0
PAT7.6 0
PAT7.7 0
PAT3 0
PAT4 0
PAT5 0
ส่วนลด
-0.00 บาท
ส่วนลด On Top 10%
-0.00 บาท
ค่าจัดส่ง
50 บาท
ยอดรวมวิชาที่เลือก
0.00 บาท
ลงทะเบียน
เลือกสอบ
กรอกข้อมูล
ชำระเงิน

เลือกวิชาและสนามสอบ

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

เสาร์ 29 มิ.ย. 62

สนามสอบ :

ไม่ได้สมัคร

วิชาสอบ :

เพิ่ม/เปลี่ยนวิชา?
ไม่ได้สมัคร

อาทิตย์ 30 มิ.ย. 62

สนามสอบ :

ไม่ได้สมัคร

วิชาสอบ :

เพิ่ม/เปลี่ยนวิชา?
ไม่ได้สมัคร
ยอดรวมวิชาสอบทั้งหมด
0.00 บาท
ล่วนลด
-0.00 บาท
ส่วนลด On Top 10%
-0.00 บาท
ยอดสุทธิ
0.00 บาท
คำเตือน สนามสอบที่คุณเลือกทั้ง 2 วัน เป็นคนละสนามสอบกัน หากถูกต้องแล้วกด "ขั้นตอนต่อไป"
ส่วนลด
-0.00 บาท
ส่วนลด On Top 10%
-0.00 บาท
ค่าจัดส่ง
50 บาท
ยอดรวมวิชาที่เลือก
0.00 บาท
ลงทะเบียน
เลือกสอบ
กรอกข้อมูล
ชำระเงิน

กรอกข้อมูลผู้สมัคร

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลจัดอันดับ TCAS Ranking

ลงทะเบียน
เลือกสอบ
กรอกข้อมูล
ชำระเงิน

ตรวจสอบความถูกต้อง

ข้อมูลส่วนตัว

เลขบัตรประชาชน
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียนปัจจุบัน
จังหวัด

ข้อมูลจัดอันดับ TCAS Ranking

กลุ่มคณะที่อยากเข้า อันดับ 1
กลุ่มคณะที่อยากเข้า อันดับ 2
มหาวิทยาลัยที่อยากเข้า อันดับ 1
มหาวิทยาลัยที่อยากเข้า อันดับ 2
ลงทะเบียน
เลือกสอบ
กรอกข้อมูล
ชำระเงิน

ชำระเงิน

เลือกวิธีชำระเงิน

ชำระภายใน 10 นาที
ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม
โอนเงินผ่าน QR CODE NEW
  • สแกน QR CODE ผ่านทางแอปฯธนาคารบนมือถือ แล้วชำระเงินให้เรียบร้อย
  • เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น ชำระเงินแล้วโดยอัติโนมัติ
ชำระภายใน 24 ชั่วโมง
เสียค่าธรรมเนียมร้าน 15 บาท
ชำระผ่าน 7-eleven
  • พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน หรือ ใช้ภาพแคปบาร์โค้ดหน้าจอ นำไปยื่นให้พนักงาน 7-11 สแกนทำรายการให้
  • เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น ชำระเงินแล้วโดยอัติโนมัติ
ชำระภายใน 30 นาที
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ชำระผ่าน บัตรเครดิต
  • กรอกข้อมูลบัตร และชำระเงินให้เรียบร้อย
  • บัตรเครดิต และ บัตรเดบิต ที่เคยเปิดบริการใช้ชำระออนไลน์แล้วเท่านั้น
  • เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น ชำระเงินแล้วโดยอัติโนมัติ

รายละเอียดการชำระเงิน

เสาร์ 29 มิ.ย. 62

สนามสอบ :

ไม่ได้สมัคร

วิชาสอบ :

ไม่ได้สมัคร

อาทิตย์ 30 มิ.ย. 62

สนามสอบ :

ไม่ได้สมัคร

วิชาสอบ :

ไม่ได้สมัคร
ยอดรวมวิชาสอบทั้งหมด
0.00 บาท
ล่วนลด
-0.00 บาท
ส่วนลด On Top 10%
-0.00 บาท
คูปองส่วนลด (ถ้ามี)
0.00 บาท
ยอดสุทธิ
0.00 บาท
00.00