ตรวจสอบที่นั่งว่างที่นั่ง ณ 24 เม.ย. 2562 19:00:21

* ที่นั่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากต้องการสมัครสอบ ให้ตรวจสอบที่นั่งว่างล่าสุด ระหว่างขั้นตอนสมัครอีกครั้ง

สมัครสอบ!
สนามกรุงเทพและปริมณฑล
สนามจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ

ภาคเหนือ 6 จังหวัด

ภาคอีสาน 15 จังหวัด

ภาคกลาง 10 จังหวัด

ภาคตะวันตก 3 จังหวัด

ภาคตะวันออก 5 จังหวัด

ภาคใต้ 8 จังหวัด