ตรวจสอบที่นั่งว่างที่นั่ง ณ 23 มี.ค. 2562 01:16:25

* ที่นั่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากต้องการสมัครสอบ ให้ตรวจสอบที่นั่งว่างล่าสุด ระหว่างขั้นตอนสมัครอีกครั้ง

สมัครสอบ!
สนามกรุงเทพและปริมณฑล
สนามจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ

ภาคเหนือ 6 จังหวัด

ภาคอีสาน 14 จังหวัด

ภาคกลาง 8 จังหวัด

ภาคตะวันตก 3 จังหวัด

ภาคตะวันออก 5 จังหวัด

ภาคใต้ 8 จังหวัด