Pre-Admission

สมัครสอบรอบ 2
9 วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะแพทย์, GAT, PAT1,2,4,5

ถ้าเคยสมัครหรือกรอกข้อมูลหน้านี้แล้ว
เช็คข้อมูล / เพิ่มวิชา ได้เลยที่หน้า เช็คสถานะ

ลงทะเบียน
เลือกสอบ
กรอกข้อมูล
ชำระเงิน

เลือกสมัครโครงการ

สามารถทำรายการได้ครั้งละ 1 โครงการ
ลงทะเบียน
เลือกสอบ
กรอกข้อมูล
ชำระเงิน

เลือกวิชาและสนามสอบ

โปรโมชั่นพิเศษ! *
ฟิสิกส์ + เคมี + ชีวะ ปกติ 360 บาท ลดเหลือ 329 บาท
7 วิชาสามัญ + แพทย์ ปกติ 1275 บาท ลดเหลือ 1,085 บาท
4 วิชาสามัญ ปกติ 480 บาท ลดเหลือ 439 บาท
5 วิชาสามัญ ปกติ 600 บาท ลดเหลือ 539 บาท
7 วิชาสามัญ ปกติ 840 บาท ลดเหลือ 719 บาท

ขั้นตอนที่ 1 เลือกวิชาสอบที่ต้องการ

วิธีที่ 1 เลือกแพคสอบตามคณะที่ต้องการเข้า

วิธีที่ 2 เลือกเฉพาะวิชาที่ต้องการสอบ

เสาร์ 16 พ.ย. 62

08.00 น. - 09.30 น. *
120.-
120.-
* วิชาที่เวลาสอบตรงกันเลือกสอบได้เพียง 1 วิชา
09.50 น. - 11.20 น.
120.-
12.20 น. - 13.50 น.
120.-
14.10 น. - 15.40 น.
120.-
16.00 น. - 17.30 น. *
120.-
120.-
* วิชาที่เวลาสอบตรงกันเลือกสอบได้เพียง 1 วิชา

อาทิตย์ 17 พ.ย. 62

ช่วงเช้า *
120.-
180.-
120.-
* 3 วิชานี้มีเวลาสอบชนกัน ถ้าเลือกสอบวิชา GAT แล้ว
จะไม่สามารถสอบเคมีและชีววิทยาได้
ช่วงบ่าย *
435.-
180.-
180.-
235.-
180.-
* กลุ่มวิชานี้มีเวลาสอบชนกัน ถ้าเลือกสอบวิชา วิชาเฉพาะแพทย์แล้ว
จะไม่สามารถสอบ PAT 1, PAT 2, PAT 4 และ PAT 5 ได้
ส่วนลด
-0.00 บาท
ส่วนลด On Top 10%
-0.00 บาท
ค่าจัดส่ง
50.00 บาท
ยอดรวมวิชาที่เลือก
0.00 บาท
ลงทะเบียน
เลือกสอบ
กรอกข้อมูล
ชำระเงิน

เลือกวิชาและสนามสอบ

ขั้นตอนที่ 2 เลือกสนามสอบ

เสาร์ 16 พ.ย. 62

เลือกจังหวัดที่เปิดสอบ

เลือกสนามสอบ

ว่าง
คณิตศาสตร์ 1 0
คณิตศาสตร์ 2 0
ภาษาอังกฤษ 0
ภาษาไทย 0
สังคมศึกษา 0
ฟิสิกส์ 0
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 0
ว่าง
คณิตศาสตร์ 1 0
คณิตศาสตร์ 2 0
ภาษาอังกฤษ 0
ภาษาไทย 0
สังคมศึกษา 0
ฟิสิกส์ 0
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 0
ว่าง
คณิตศาสตร์ 1 0
คณิตศาสตร์ 2 0
ภาษาอังกฤษ 0
ภาษาไทย 0
สังคมศึกษา 0
ฟิสิกส์ 0
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 0
ว่าง
คณิตศาสตร์ 1 0
คณิตศาสตร์ 2 0
ภาษาอังกฤษ 0
ภาษาไทย 0
สังคมศึกษา 0
ฟิสิกส์ 0
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 0
ว่าง
คณิตศาสตร์ 1 0
คณิตศาสตร์ 2 0
ภาษาอังกฤษ 0
ภาษาไทย 0
สังคมศึกษา 0
ฟิสิกส์ 0
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 0
ว่าง
คณิตศาสตร์ 1 0
คณิตศาสตร์ 2 0
ภาษาอังกฤษ 0
ภาษาไทย 0
สังคมศึกษา 0
ฟิสิกส์ 0
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 0
ว่าง
คณิตศาสตร์ 1 0
คณิตศาสตร์ 2 0
ภาษาอังกฤษ 0
ภาษาไทย 0
สังคมศึกษา 0
ฟิสิกส์ 0
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 0
ว่าง
คณิตศาสตร์ 1 0
คณิตศาสตร์ 2 0
ภาษาอังกฤษ 0
ภาษาไทย 0
สังคมศึกษา 0
ฟิสิกส์ 0
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 0
ว่าง
คณิตศาสตร์ 1 0
คณิตศาสตร์ 2 0
ภาษาอังกฤษ 0
ภาษาไทย 0
สังคมศึกษา 0
ฟิสิกส์ 0
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 0

อาทิตย์ 17 พ.ย. 62

เลือกจังหวัดที่เปิดสอบ

เลือกสนามสอบ

ว่าง
ชีววิทยา 0
GAT 0
เคมี 0
MED 0
PAT1 0
PAT2 0
PAT4 0
PAT5 0
ว่าง
ชีววิทยา 0
GAT 0
เคมี 0
MED 0
PAT1 0
PAT2 0
PAT4 0
PAT5 0
ว่าง
ชีววิทยา 0
GAT 0
เคมี 0
MED 0
PAT1 0
PAT2 0
PAT4 0
PAT5 0
ว่าง
ชีววิทยา 0
GAT 0
เคมี 0
MED 0
PAT1 0
PAT2 0
PAT4 0
PAT5 0
ว่าง
ชีววิทยา 0
GAT 0
เคมี 0
MED 0
PAT1 0
PAT2 0
PAT4 0
PAT5 0
ว่าง
ชีววิทยา 0
GAT 0
เคมี 0
MED 0
PAT1 0
PAT2 0
PAT4 0
PAT5 0
ว่าง
ชีววิทยา 0
GAT 0
เคมี 0
MED 0
PAT1 0
PAT2 0
PAT4 0
PAT5 0
ว่าง
ชีววิทยา 0
GAT 0
เคมี 0
MED 0
PAT1 0
PAT2 0
PAT4 0
PAT5 0
ว่าง
ชีววิทยา 0
GAT 0
เคมี 0
MED 0
PAT1 0
PAT2 0
PAT4 0
PAT5 0
ส่วนลด
-0.00 บาท
ส่วนลด On Top 10%
-0.00 บาท
ค่าจัดส่ง
50.00 บาท
ยอดรวมวิชาที่เลือก
0.00 บาท
ลงทะเบียน
เลือกสอบ
กรอกข้อมูล
ชำระเงิน

เลือกวิชาและสนามสอบ

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

เสาร์ 16 พ.ย. 62

สนามสอบ :

ไม่ได้สมัคร

วิชาสอบ :

เพิ่ม/เปลี่ยนวิชา?
ไม่ได้สมัคร

อาทิตย์ 17 พ.ย. 62

สนามสอบ :

ไม่ได้สมัคร

วิชาสอบ :

เพิ่ม/เปลี่ยนวิชา?
ไม่ได้สมัคร
ยอดรวมวิชาสอบทั้งหมด
0.00 บาท
ล่วนลด
-0.00 บาท
ส่วนลด On Top 10%
-0.00 บาท
ยอดสุทธิ
0.00 บาท
คำเตือน สนามสอบที่คุณเลือกทั้ง 2 วัน เป็นคนละสนามสอบกัน หากถูกต้องแล้วกด "ขั้นตอนต่อไป"
ส่วนลด
-0.00 บาท
ส่วนลด On Top 10%
-0.00 บาท
ค่าจัดส่ง
50.00 บาท
ยอดรวมวิชาที่เลือก
0.00 บาท
ลงทะเบียน
เลือกสอบ
กรอกข้อมูล
ชำระเงิน

กรอกข้อมูลผู้สมัคร

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลจัดอันดับ TCAS Ranking

ตัวอย่าง TCAS Ranking

พิเศษ! แพคสอบหมอ จะได้ผลวิเคราะห์ 6 อันดับ กสพท เพิ่มอีก 1 เซต (ดูตัวอย่าง)โปรดรอเลือก 6 อันดับ กสพท อัปเดต'62 กันยายนนี้

ลงทะเบียน
เลือกสอบ
กรอกข้อมูล
ชำระเงิน

ตรวจสอบความถูกต้อง

ข้อมูลส่วนตัว

เลขบัตรประชาชน
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียนปัจจุบัน
จังหวัด

ข้อมูลจัดอันดับ TCAS Ranking

กลุ่มคณะที่อยากเข้า อันดับ 1
กลุ่มคณะที่อยากเข้า อันดับ 2
มหาวิทยาลัยที่อยากเข้า อันดับ 1
มหาวิทยาลัยที่อยากเข้า อันดับ 2
ลงทะเบียน
เลือกสอบ
กรอกข้อมูล
ชำระเงิน

ชำระเงิน

เลือกวิธีชำระเงิน

ชำระภายใน 10 นาที
ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม
โอนเงินผ่าน QR CODE NEW
  • สแกน QR CODE ผ่านทางแอปฯธนาคารบนมือถือ แล้วชำระเงินให้เรียบร้อย
  • เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น ชำระเงินแล้วโดยอัติโนมัติ
ชำระภายใน 24 ชั่วโมง
เสียค่าธรรมเนียมรวม 25 บาท
ชำระผ่าน 7-eleven
  • พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน หรือ ใช้ภาพแคปบาร์โค้ดหน้าจอ นำไปยื่นให้พนักงาน 7-11 สแกนทำรายการให้
  • เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น ชำระเงินแล้วโดยอัติโนมัติ
  • ค่าดำเนินการระบบ 10 บาท
  • ค่าธรรมเนียมร้าน 15 บาท
ชำระภายใน 30 นาที
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ชำระผ่าน บัตรเครดิต
  • กรอกข้อมูลบัตร และชำระเงินให้เรียบร้อย
  • บัตรเครดิต และ บัตรเดบิต ที่เคยเปิดบริการใช้ชำระออนไลน์แล้วเท่านั้น
  • เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น ชำระเงินแล้วโดยอัติโนมัติ

รายละเอียดการชำระเงิน

เสาร์ 16 พ.ย. 62

สนามสอบ :

ไม่ได้สมัคร

วิชาสอบ :

ไม่ได้สมัคร

อาทิตย์ 17 พ.ย. 62

สนามสอบ :

ไม่ได้สมัคร

วิชาสอบ :

ไม่ได้สมัคร

ตรวจสอบความถูกต้อง

ที่อยู่จัดส่ง

ชื่อ-สกุล ผู้รับ
เบอร์ติดต่อ
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์

รายการสั่งซื้อ

ยอดรวมวิชาสอบทั้งหมด
0.00 บาท
ค่าธรรมเนียม
0.00บาท
ล่วนลด
-0.00 บาท
ส่วนลด On Top 10%
-0.00 บาท
ค่าจัดส่ง
50.00 บาท
คูปองส่วนลด (ถ้ามี)
0.00 บาท
ยอดสุทธิ
0.00 บาท
00.00