Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ตัวอย่างการแสดง
ผลตรวจโควิด-19

ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดง บัตรประชาชน คู่กับ ผลตรวจโควิด-19 ที่ยืนยันได้ว่าตรวจไม่พบเชื้อหรือผลตรวจเป็นลบ (Negative) ก่อนเข้าสนามสอบและหน้าห้องสอบ หากไม่มีหลักฐานดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยสามารถแสดงผลตรวจรูปแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้

  1. ภาพถ่ายผลตรวจ ATK ด้วยตอนเอง (Self ATK) ภายใน 48 ชม โดยในภาพต้องประกอบด้วย
    - ATK ที่เห็นผลชัดเจน เขียนชื่อ และ วันเวลาที่ตรวจ กำกับไว้
    - บัตรประชาชน
  2. ใบรับรองผลตรวจ ATK ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ซึ่งออกโดยหน่วยบริการออกใบรับรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผ่านระบบหมอพร้อม, เอกสารแสดงผลตรวจจากห้องปฏิการของโรงพยาบาล, คลีนิก หรือหน่อยงานด้านสาธารณสุข
หรือ