ตัวอย่างใบสมัคร บนคอมพิวเตอร์ บนมือถือ

Step 1 : เริ่มลงทะเบียนสมัครสอบ

สำหรับผู้ที่ทำรายการด้วยเลขบัตร ปชช.

กรอกเลขบัตรประชาชน,อีเมล และตั้งรหัสผ่านสำหรับเข้าเช็กสถานะ

หรือ

สำหรับผู้ที่ทำรายการด้วย Dek-D ID

สามารถด้วยล็อกอิน My.id หรือ social media หลังจากนั้น กรอกเลขประจำตัวประชาชน

Step 2 : เลือกโครงการที่ต้องการสมัคร

โปรดอ่านเงื่อนไขในการสมัครของแต่ละโครงการ

Step 2.1 : เลือกรูปแบบการสอบ

เลือกรูปแบบการสอบที่คุณต้องการสมัครสอบ

Step 2.2 : เลือกวิชาสอบ

เลือกวิชาสอบที่คุณต้องการสมัครสอบ

Step 2.3 : เลือกสนามสอบ

เลือกสนามสอบที่มีที่นั่งว่าง สำหรับวิชาที่คุณเลือกสมัครสอบไว้

Step 2.4 : ตรวจสอบความถูกต้อง

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของวิชาและสนามสอบที่เลือก

Step 3 : กรอกข้อมูล

กรอกรายละเอียดส่วนตัวเพื่อสมัครสอบให้ครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด(20นาที) เพื่อรักษาสิทธิ์การจองที่นั่งของผู้สมัคร กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนยืนยันข้อมูล

Step 3.1 : กรอกรายละเอียดส่วนตัว

Step 3.2 : กรอกที่อยู่จัดส่ง

Step 4 : ทำรายการชำระเงิน

เลือกวิธีชำระเงินในการสมัครสอบ

Step 4.1 : ถ้าเลือกโอนเงินด้วย QR CODE

 • สแกน QR CODE ผ่านทางแอปพลิเคชั่นบนมือถือแล้วชำระเงินให้เรียบร้อย
 • เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้วโดยอัตโนมัติ
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม

Step 4.2 : ถ้าเลือกชำระเงินผ่าน 7-eleven

 • พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน หรือ ใช้ภาพแคปบาร์โค้ดหน้าจอนำไปยื่นให้พนักงาน 7-11 สแกนทำรายการให้
 • เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้วโดยอัตโนมัติ
 • ค่าธรรมเนียมรวม 30 บาท

Step 4.3 : ถ้าเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและตรวจสอบวงเงินของท่านก่อน หากทำรายการไม่สมบูรณ์ท่านต้องกลับไปทำรายการใหม่อีกครั้ง

Step 1 : เริ่มลงทะเบียนสมัครสอบ

สำหรับผู้ที่ทำรายการด้วยเลขบัตร ปชช.

กรอกเลขบัตรประชาชน,อีเมล และตั้งรหัสผ่านสำหรับเข้าเช็กสถานะ

หรือ

สำหรับผู้ที่ทำรายการด้วย Dek-D ID

สามารถด้วยล็อกอิน My.id หรือ social media หลังจากนั้น กรอกเลขประจำตัวประชาชน

Step 2 : เลือกโครงการที่ต้องการสมัคร

โปรดอ่านเงื่อนไขในการสมัครของแต่ละโครงการ

Step 2.1 : เลือกรูปแบบการสอบ

เลือกรูปแบบการสอบที่คุณต้องการสมัครสอบ

Step 2.2 : เลือกวิชาสอบ

เลือกวิชาสอบที่คุณต้องการสมัครสอบ

Step 2.3 : เลือกสนามสอบ

เลือกสนามสอบที่มีที่นั่งว่าง สำหรับวิชาที่คุณเลือกสมัครสอบไว้

Step 2.4 : ตรวจสอบความถูกต้อง

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของวิชาและสนามสอบที่เลือก

Step 3 : กรอกข้อมูล

กรอกรายละเอียดส่วนตัวเพื่อสมัครสอบให้ครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด(20นาที) เพื่อรักษาสิทธิ์การจองที่นั่งของผู้สมัคร กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนยืนยันข้อมูล

Step 3.1 : กรอกรายละเอียดส่วนตัว

Step 3.2 : กรอกที่อยู่จัดส่ง

Step 4 : ทำรายการชำระเงิน

เลือกวิธีชำระเงินในการสมัครสอบ

Step 4.1 : ถ้าเลือกโอนเงินด้วย QR CODE

 • สแกน QR CODE ผ่านทางแอปพลิเคชั่นบนมือถือแล้วชำระเงินให้เรียบร้อย
 • เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้วโดยอัตโนมัติ
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม

Step 4.2 : ถ้าเลือกชำระเงินผ่าน 7-eleven

 • พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน หรือ ใช้ภาพแคปบาร์โค้ดหน้าจอนำไปยื่นให้พนักงาน 7-11 สแกนทำรายการให้
 • เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้วโดยอัตโนมัติ
 • ค่าธรรมเนียมรวม 30 บาท

Step 4.3 : ถ้าเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและตรวจสอบวงเงินของท่านก่อน หากทำรายการไม่สมบูรณ์ท่านต้องกลับไปทำรายการใหม่อีกครั้ง