จำนวนที่นั่งว่างในแต่ละสนาม( รับจำกัด สนามละ 300-2,000 ที่นั่ง )ที่นั่ง ณ 28 มิ.ย. 2565 04:18:06

* ที่นั่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากต้องการสมัครสอบ ให้ตรวจสอบที่นั่งว่างล่าสุด ระหว่างขั้นตอนสมัครอีกครั้ง

TGAT TPAT1 TPAT3/TPAT2 TPAT4/TPAT5
สนามกรุงเทพและปริมณฑล
รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย โซน BTS พญาไท เต็ม 36 15 28
รร.ปทุมคงคา โซน BTS เอกมัย 21 108 148 201
รร.สารวิทยา โซน ม.เกษตร 15 216 126 163
รร.มัธยมวัดดุสิตาราม โซน ปิ่นเกล้าตลิ่งชัน 22 99 118 153
รร.ทวีธาภิเศก โซน ฝั่งธนฯ MRT อิสรภาพ 14 114 129 122
รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โซน มีนบุรี 19 79 116 195
รร.สายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี 14 23 54 112
รร.สมุุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 14 115 122 189
รร.วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี 32 142 153 134
รร.สมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร 15 87 71 37
รร.ราชินีบูรณะ จ.นครปฐม 15 106 105 137
สนามจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ
ภาคเหนือ 6 จังหวัด
เชียงใหม่ ว.เทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 23 84 146 159
เชียงราย รร.สามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย 18 139 147 196
แพร่ รร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ 15 38 36 48
น่าน รร.สตรีศรีน่าน อ. เมือง จ.น่าน 13 91 108 128
ลำปาง รร.บุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง จ.ลำปาง 17 19 14 54
อุตรดิตถ์ รร.อุตรดิตถ์ อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์ 13 51 90 97
ภาคอีสาน 15 จังหวัด
ขอนแก่น รร.แก่นนครวิทยาลัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น 26 76 97 95
อุดรธานี รร.สตรีราชินูทิศ อ.เมือง จ.อุดรธานี 18 102 52 101
ร้อยเอ็ด รร.สตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 25 149 170 184
อุบลราชธานี รร.นารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 17 106 141 173
สกลนคร รร.สกลราชวิทยานุกูล อ.เมือง จ.สกลนคร 77 158 165 161
นครราชสีมา รร.บุญวัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 23 153 177 228
ศรีสะเกษ รร.สตรีสิริเกศ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 73 157 156 174
ชัยภูมิ รร.สตรีชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 43 116 110 124
บุรีรัมย์ รร.บุรีรัมย์พิทยาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 21 135 171 208
กาฬสินธุ์ รร.อนุกูลนารี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 63 166 163 164
เลย รร.เลยอนุกูลวิทยา อ.เมือง จ.เลย 60 82 91 94
มหาสารคาม รร.ผดุงนารี อ. เมือง จ. มหาสารคาม 47 81 92 89
สุรินทร์ รร.สิรินธร อ.เมือง จ.สุรินทร์ 16 164 181 182
นครพนม รร.ปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 26 61 78 88
มุกดาหาร รร.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 18 74 97 106
ภาคกลาง 8 จังหวัด
พิษณุโลก รร.พิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 21 50 84 58
นครสวรรค์ รร.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 14 89 143 190
ลพบุรี รร.พิบูลวิทยาลัย อ. เมือง จ. ลพบุรี 18 122 75 97
เพชรบูรณ์ รร.เพชรพิทยาคม อ. เมือง จ.เพชรบูรณ์ 22 92 115 124
สระบุรี รร.สระบุรีวิทยาคม อ.เมือง จ.สระบุรี 21 88 90 122
สุพรรณบุรี รร.สงวนหญิง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 25 76 94 113
พระนครศรีอยุธยา รร.อยุธยาวิทยาลัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 32 148 161 199
กำแพงเพชร รร.กำแพงเพชรพิทยาคม อ.เมือง จ. กำแพงเพชร 26 67 81 111
ภาคตะวันตก 4 จังหวัด
ราชบุรี รร.ราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 15 90 93 109
กาญจนบุรี รร.กาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 29 82 102 109
เพชรบุรี รร.คงคามราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 28 87 100 109
ตาก รร.ตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก 15 56 91 103
ภาคตะวันออก 5 จังหวัด
ชลบุรี ว.อาชีวศึกษาชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 22 102 150 182
ระยอง รร.ระยองวิทยาคม อ.เมือง จ.ระยอง 18 52 68 88
ปราจีนบุรี รร.ปราจีนกัลยาณี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 18 121 148 162
ฉะเชิงเทรา รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์2 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 41 107 117 143
จันทบุรี รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี 23 133 144 184
ภาคใต้ 3 จังหวัด
สุราษฎร์ธานี รร.เมืองสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 19 168 154 207
นครศรีธรรมราช รร.กัลยาณีศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 26 163 174 195
สงขลา (หาดใหญ่) ว.เทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 17 70 83 133
ตรัง รร.วิเชียรมาตุ อ.เมือง จ.ตรัง 27 77 102 116
ภูเก็ต รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 14 145 156 170
พัทลุง รร.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 16 123 138 141
ชุมพร ว.อาชีวศึกษาชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 55 79 80 96
ปัตตานี รร.เดชะปัตตนยานุกูล อ.เมือง จ.ปัตตานี 33 100 118 121