จำนวนที่นั่งว่างในแต่ละสนาม( รับจำกัด สนามละ 300-500 ที่นั่ง )ที่นั่ง ณ 21 ส.ค. 2562 18:32:23

* ที่นั่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากต้องการสมัครสอบ ให้ตรวจสอบที่นั่งว่างล่าสุด ระหว่างขั้นตอนสมัครอีกครั้ง

สมัครสอบ!
สนามกรุงเทพและปริมณฑล
สนามจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ

ภาคเหนือ 7 จังหวัด

ภาคอีสาน 15 จังหวัด

ภาคกลาง 9 จังหวัด

ภาคตะวันตก 3 จังหวัด

ภาคตะวันออก 6 จังหวัด

ภาคใต้ 7 จังหวัด