จำนวนที่นั่งว่างในแต่ละสนาม( รับจำกัด สนามละ 300-500 ที่นั่ง )ที่นั่ง ณ 19 ก.ย. 2562 05:03:43

* ที่นั่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากต้องการสมัครสอบ ให้ตรวจสอบที่นั่งว่างล่าสุด ระหว่างขั้นตอนสมัครอีกครั้ง

สมัครสอบ!
สนามกรุงเทพและปริมณฑล
สนามจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ

ภาคเหนือ 7 จังหวัด

ภาคอีสาน 15 จังหวัด

ภาคกลาง 9 จังหวัด

ภาคตะวันตก 4 จังหวัด

ภาคตะวันออก 6 จังหวัด

ภาคใต้ 7 จังหวัด