ตัวอย่างการสมัคร และการซื้อข้อสอบ สมัครสอบ ซื้อข้อสอบ

เริ่มลงทะเบียนสมัครสอบ

เลือกรายการสมัครสอบ กรอกเลขบัตรประชาชน อีเมล และตั้งรหัสผ่าน

Step 1 : เลือกสนามสอบ

เลือกสนามที่คุณต้องการ โดยเลือกจังหวัดและสนามสอบที่ว่าง

Step 2 : กรอกรายละเอียดส่วนตัว

กรอกรายละเอียดส่วนตัวเพื่อสมัครสอบให้ครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด(15นาที) เพื่อรักษาสิทธิ์การจองที่นั่งของผู้สมัคร

Step 2.1 : ตรวจสอบความถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งก่อนยืนยันการสมัคร

Step 3 : ทำรายการชำระเงิน

เลือกวิธีชำระเงินในการสมัครสอบ

Step 3.1 : ถ้าเลือกชำระเงินผ่าน QR CODE

สแกน หรือ แคปหน้าจอ เพื่อนำ QR CODE ไปชำระเงิน ผ่านแอปของธนาคาร ต้องชำระภายใน 10 นาที หลังจากทำรายการ
เมื่อทำรายการแล้ว สถานะการสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็น "ชำระเงินแล้ว" โดยอัตโนมัติ

Step 3.2 : ถ้าเลือกชำระเงินผ่าน 7-eleven

Step 3.3 : ถ้าเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและตรวจสอบวงเงินของท่านก่อน หากทำรายการไม่สมบูรณ์ท่านต้องกลับไปทำรายการใหม่อีกครั้ง

เริ่มลงทะเบียนซื้อข้อสอบ

เลือกรายการซื้อข้อสอบ กรอกเลขบัตรประชาชน อีเมล และตั้งรหัสผ่าน

Step 1 : กรอกรายละเอียดส่วนตัว

กรอกรายละเอียดส่วนตัว และข้อมูลการจัดส่งสำหรับการซื้อสอบให้ครบถ้วน เพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้ซื้อข้อสอบ

Step 1.1 : ตรวจสอบความถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งก่อนยืนยันการซื้อข้อสอบ

Step 2 : ทำรายการชำระเงิน

เลือกวิธีชำระเงินในการซื้อข้อสอบ

Step 2.1 : ถ้าเลือกชำระเงินผ่าน QR CODE

สแกน หรือ แคปหน้าจอ เพื่อนำ QR CODE ไปชำระเงิน ผ่านแอปของธนาคาร ต้องชำระภายใน 10 นาที หลังจากทำรายการ
เมื่อทำรายการแล้ว สถานะการสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็น "ชำระเงินแล้ว" โดยอัตโนมัติ

Step 2.2 : ถ้าเลือกชำระเงินผ่าน 7-eleven

Step 2.3 : ถ้าเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและตรวจสอบวงเงินของท่านก่อน หากทำรายการไม่สมบูรณ์ท่านต้องกลับไปทำรายการใหม่อีกครั้ง