ปรับสีเว็บเป็นปกติ

คำถามเด็กประถม

555+

414 62 8
Dek-D's Quiz
กำลังประมวลผล
1 สะพานที่ยาวที่สุดไนปะเทดไทย
2 5+5 เท่ากับอาไร
3 โรงพยาบาลของรัฐแห่งแรก
4 ทะเลสาบที่ไหญ่ที่สุดไนไทย
5 นายกคนแรก
6 แม่น้ำสายไดยาวที่สุด...ไนปะเทดไทย
7 น้ามตกที่สวยสุดๆไนภาคกลาง