ทายเพลงสมัยก่อน

คะแนนจะให้ข้อละ 2 คะแนน

ควิซนี้ยังไม่เปิดใช้งาน
กลับไปที่หน้ารวมควิซ
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป