คุณแน่ใจว่าเขียนภาษาไทยถูกแล้วหรอ ??

โดย: Zaimaii

48,181 0 0
Dek-D's Quiz
กำลังประมวลผล
1 เบน - จะ - เพด เขียนยังไงน้า??
2 กล้วย - บวด - ชี เขียนยังไงน้า ??
3 กิ - ติ - มะ - สัก เขียนยังไงน้า ??
4 แกง - บวด เขียนยังไงน้า ??
5 บิน - ทะ - บาด เขียนยังไงน้า ??
6 รด - ชาด เขียนยังไงน้า ??
7 อิ - ริ - ยา - บด เขียนยังไงน้า ??
8 Clinic เขียนยังไงน้า ??
9 Cocktail เขียนยังไงน้า ??
10 Counter เขียนยังไงน้า ??