แบบทดสอบแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย รอบที่ 1 ครั้งที่ 24 ชุดที่ 2

โดย: pakbungbakery

แบบทดสอบสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน เลือกตอบข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

แบบทดสอบสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน เลือกตอบข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว ...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 “ชุมชนในจินตนาการ” (imagination community) หมายความว่าอย่างไร 
2 นิทานของภาคเหนือเรื่องเต่าน้อยอองคำ มีเนื้อเรื่องตรงกับนิทานเรื่องใดของภาคกลาง
3 ทองคําหนักประมาณ ๒ บาท ทําเป็นเส้นเล็ก ๆ ได้ยาวประมาณเท่าไร
4 รายการวิทยุ จส.100 เป็นตัวอย่างของชุมชนอะไร 
5 ศาสนาอิสลามสอนอะไรเป็นสําคัญ 
6 จากการที่คำว่าชุมชนได้ขยายขอบเขตความหมายกว้างขึ้น นักวิชาการกลุ่มหนึ่งจึงได้เสนอคำอะไรเพิ่มอีกคำหนึ่ง
7 ในสังคมไทยควรมีความสมดุลกันระหว่างอำนาจต่างๆ อย่างไร 
8 ปัจจุบันเราสามารถนำแผ่นซีดีรอมมาใช้แทนแผ่นฟล็อปปีดิสก์ (floppy disk) และฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ได้ เพราะอะไร 
9 นักแสดงผู้หญิงที่เล่นละครชาตรีในรัชกาลที่ ๔ สวมอะไรบนศีรษะ 
10 ข้อใดเป็นสัตว์น้ำในป่าชายเลนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
11 การเก็บข้อมูลในรูปของตัวอักษรในแผ่นซีดีรอม สามารถเก็บข้อมูลได้เท่ากับกระดาษขนาด A4 ประมาณกี่หน้า
12 ละครชาตรีเมืองเพชร เริ่มมีในสมัยใด 
13 ซีดีรอมโปรแกรมใด ที่มีการออกจำหน่ายมากกว่าครึ่งหนึ่งของโปรแกรมอื่นๆ 
14 กุ้งทะเลระยะไมซิส มีรูปร่างอย่างไร
15 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “พลเมือง” 
16 แหล่งแร่ทองคําที่ใหญ่ที่สุดและมีประวัติการทําเหมืองแร่ที่ยาวนานที่สุดในโลกคือที่ใด
17 การสร้างสื่อประสมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีข้อดีอย่างไร 
18 คําว่า “อิสลาม” แปลว่าอะไร 
19 ศัลยแพทย์ที่ผ่าตัดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทยคือใคร
20 หลักอัลอีมานของศาสนาอิสลามมีกี่ข้อ 
21 คอเต็บ คือใคร 
22 การบรรจุเมล็ดคาเดเมียสำหรับการขนส่งภายในประเทศไทยที่ใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน ทำอย่างไร 
23 ลักษณะบ่อเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ ควรเป็นอย่างไร
24 ใครสร้างพระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐม
25 โปรแกรมสื่อประสมทางการศึกษาที่ใช้กันในโรงเรียน ส่วนใหญ่นำมาเข้าจากต่างประเทศ มีข้อเด่นอะไร 
26 มัสยิดใดเป็นมัสยิดที่ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล.) สร้างขึ้น และถือเป็นต้นแบบในการสร้างมัสยิดทั่วโลก        
27 ศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล.) อพยพไปยังนครมะดีนะฮ์ในพ.ศ. ใด 
28 ถ้าต้องการค้นคว้าเพลงไทยเดิม สามารถค้นหารายการเสียงที่ต้องการได้จากหมวดอะไร
29 ละครชาตรีมีชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันว่าอะไร 
30 การเรียกฟังรายการในห้องสมุดเสียง สามารถทำได้โดยวิธีใด
31 คณะนักแสดงในข้อใดที่ติดตามกองทัพเจ้าพระยาพระคลังมากรุงเทพฯ ด้วย 
32 พิธีทําโรงของละครชาตรีแบ่งเป็น ๒ ขั้นตอนใหญ่ตามข้อใด 
33 นิทานเทวปกรณ์ คืออะไร
34 สัตว์ประจำปีในตำนานของภาคเหนือที่เรียกว่า “กุญ” คือข้อใด
35 ในท้องถิ่นอีสาน มีความเชื่อว่ามนุษย์เกิดจากอะไร
36 มะคาเดเมียเขียนเป็นภาษาอังกฤษตามข้อใด 
37 ใครเป็นผู้ประพันธ์บทละครอิงพงศาวดารเรื่อง “ศรีธรรมาโศกราช” และ “ตามพรลิงค์” 
38 ตำนานพื้นบ้านของไทยทางภาคเหนือได้เล่ากันมาว่าอย่างไร
39 พื้นที่หลักในการปลูกมะคาเดเมียอยู่ในจังหวัดใด 
40 ใครเป็นคนรักษาท้าวแสนปมให้หายจากตัวเป็นปุ่มเป็นปม
41 ภรรยาตาม่องล่ายชื่ออะไร
42 ห้องสมุดเสียงเปิดบริการครั้งแรกในปีใด
43 ถ้าต้องการค้นคว้าเพลงพื้นเมือง สามารถค้นคว้าหารายการเสียงที่ต้องการได้จากหมวดอะไร
44 “พระบัวเข็ม” หมายถึงใคร และเข้ามาในรัชกาลใด
45 แถบเสียงที่จัดเก็บในห้องสมุดเสียงแยะประเภทโดยใช้อะไร
46 ผู้ที่มีส่วนสำคัญในการให้บริการในห้องสมุดเสียง คือใคร
47 คลัตช์แผ่น คลัตช์ลิ่ม คลัตช์ก้ามปู และคลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้า จัดว่าเป็นคลัตช์ประเภทใด 
48 “ เสียงทับแก้ว” คือเสียงของใคร
49 มะคาเดเมียเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ใคร 
50 เจ้านายพระองค์ใดที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการปลูกมะคาเดเมียในจังหวัดเชียงราย
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป