แบบทดสอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนรอบที่ 2 ครั้งที่ 24 ชุดที่ 9

โดย: pakbungbakery

แบบทดสอบสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน เลือกตอบข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

แบบทดสอบสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน เลือกตอบข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว ...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด วิธีใดดีที่สุด
2 โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่เป็นไม่มาก ไม่จำเป็นต้องรักษา อาจหายเองได้ ได้แก่ข้อใด
3 ยาปฏิชีวนะที่แพทย์แนะนำให้ผู้ป่วยที่หัวใจติดเชื้อแบคทีเรียใช้ คือยาอะไร
4 การรักษาโรคหัวใจแต่กำเนิดทำได้หลายวิธี วิธีต่อไปนี้วิธีใดเป็นการผ่าตัด
5 หัวใจปกติมี 4 ห้อง มีชื่อเรียกแตกต่างกัน การเรียกชื่อข้อใดไม่ถูกต้อง
6 รกของแม่ทำหน้าที่ใด
7 ในทารกที่ผนังกั้นหัวใจห้องบนมีรูรั่วหรือช่องโหว่ที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร รูรั่วจะปิดได้เองเมื่ออายุเท่าใด
8 โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดมี 2 ชนิด ที่พบบ่อย และไม่พบบ่อย ชนิดที่พบบ่อยที่สุดคือพิการส่วนใด
9 โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่เกิดจากผนังห้องบนมีรูรั่วขนาดใหญ่บริเวณส่วนล่างสุด ต้องใช้การรักษาแบบใดดีที่สุด
10 เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่เกิดจากหลอดเลือดนอกหัวใจไม่ปิดกรณีคลอดก่อนกำหนด อาจรักษาด้วยยาอะไร
11 สควอตติง (squatting) เป็นอาการของผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด มีลักษณะอย่างไร
12 โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดต่อไปนี้พบไม่บ่อย ซึ่งมีหลายชนิด ยกเว้นชนิดใด
13 การผ่าตัดฟอนแทน (Fontan Operation) เป็นการผ่าตัดอย่างไร
14 การผ่าตัด เกลนน์ (Glenn Operetion) เป็นการผ่าตัดอย่างไร
15 การผ่าตัดหัวใจที่ต่อเลือดดำจากส่วนล่างของร่างกายเข้ากับหลอดเลือดแดงพัลโมนารีขวา มีชื่อเรียกตรงกับข้อใด
16 ผู้ใหญ่ที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ต้องประสบปัญหาสำคัญอย่างไร
17 การออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ควรปฏิบัติอยางไร
18 ศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจได้สำเร็จเป็นคนแรกคือใคร
19 ศัลยแพทย์ที่ผ่าตัดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทยคือใคร
20 โครงการ “สองหมื่นบาทต่อหนึ่งชีวิตเด็ก” เป็นโครงการเกี่ยวกับอะไร
21 โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดยังคงเป็นปัญหาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างไร
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป