แบบทดสอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนรอบที่ 2 ครั้งที่ 24 ชุดที่ 12

โดย: pakbungbakery

แบบทดสอบสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน เลือกตอบข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

แบบทดสอบสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน เลือกตอบข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว ...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 ข้อใดไม่ใช่การเข้ารับตำแหน่งประมุขของประเทศ
2 ข้อใดคือราชธรรมที่สำคัญที่สุด 
3 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงได้รับพระราชสมัญญานามว่า กษัตริย์-เกษตร เพราะเหตุใด 
4 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงค้นคว้าเรื่อง มหาชนกชาดก เพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของคุณธรรมใด
5 ข้อใดคือลักษณะเฉพาะของวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 
6 ข้อใดคือลักษณะของพระพุทธรูปปางประทานพร ภปร.
7 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดพิมพ์พระคัมภีร์อัลกุรอ่าน ฉบับภาษาไทย 
8 งานทวีธาวัชสมโภช คืองานอะไร 
9 ศาสนาใดที่มีอิทธิพลต่อขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
10 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงย้ำให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน เพราะเหตุใด 
11 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกี่แห่ง 
12 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงสนับสนุนให้จัดตั้งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อวัตถุประสงค์ใด 
13 ตัวอักษรใดที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สนพระราชหฤทัย 
14 พระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชจัดขึ้นในวันใด 
15 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาขึ้นในปีใด 
16 เพราะเหตุใด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
17 “วันเกษตรกร” สืบเนื่องมาจากพระราชพิธีใด 
18 พิธีพระราชทานพัดยศ ตั้งพระภิกษุสามเณรเปรียญจะมีขึ้นในการพระราชกุศลใด 
19 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานผ้าพระกฐิน ณ พระอารามหลวงสำคัญอย่างน้อยกี่แห่ง 
20 ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับพระราชพิธีฉัตรมงคล 
21 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปรากฏหลักฐานครั้งแรกที่ใด 
22 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทางราชสำนักได้ยึดงานมาจากรัชกาลใดเป็นหลัก 
23 เครื่องราชกกุธภัณฑ์ มีทั้งหมดกี่อย่าง 
24 ขั้นตอนใดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงกระทำ เมื่อตั้งสัตยาธิษบานที่จะทรงเป็นธรรมมิกราช 
25 ใบสมิต ประกอบด้วยใบไม้สามชนิด ยกเว้นข้อใด 
26 พระราชพิธีรัชดาภิเษก จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชสมบัติครบกี่ปี 
27 พระพุทธรูปประจำพระชนมวารในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คือพระพุทธรูปปางใด 
28 พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก จัดขึ้นเนื่องในโอกาสใด 
29 ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 
30 พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จัดขึ้นในวันใด 
31 เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน แต่งขึ้นในโอกาสใด 
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป