{จะสอบ SAT ต้องทำ!} โคตรเกมอัพแกรมม่า SAT Writing ฉบับ(เกือบ)ครอบจักรวาล! พร้อมเฉลยสุดละเอียด

โดย: dom9914

ควิซทดสอบ SAT grammar ฉบับ All-in-one ทำ + อ่านเฉลยทีเดียวพร้อมลุยมาล่ะ! เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม ควิซนี้แยกประเภทโจทย์ให้เราเรียบร้อย เรื่องไหนมีปัญหารีบเอาไปแก้โลด เราจะต้องเข้าห้องสอบโดยได้มันทุกเรื่องนะเจ้า ^^

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 02 00

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 {s-v agreement - tense} A variety of plants flourishes in the area. Attracted by this resources, many different kinds of wildlife [1] inhabits beaver ponds.
2 {s-v agreement - tenses} Recruiters such as Amanda, director of PGM group, often [2] uses SAS to cultivate relationship with potential customers.
3 {s-v + tense (inversion)} Less well known [3] are her contribution to the field of battle field communication during the war of 1812.
4 {Redundancy} Jones set the scene with [4] just his presence and voice.
5 {Redundancy} George began a year-long process of translating all the manuscripts [5] that took several years to complete and then catagorized them into a new collection.
6 {Redundancy} With 3-D printing, dentists can immediately produce a crown in office [6] that same day using a scan of patients' tooth.
7 {Formal/informal} Court reporters have been the record keepers of the court, taking [7] scrupulous report note during the trials.
8 {Formal/informal + redundancy} With their communities, arts organizations [8] seriously pitch in as consumers and employers.
9 {Formal/informal + redundancy} Its effectiveness is measured by its R-value, a number that indicates [9] an insulation is pretty good at work.
10 {Redundancy} Eventhough his work is considered masterpiece, the lack of publicity about the competition [10] consigned Linson's work to virtual obscurity .
11 {Modifier} Informed that they would not be asked at first, [11] asking the participants to write down the names of guests was nonetheless done.
12 {Modifier} Performing the role of scout, [12] the surface of Mars might one day be explored by the robot to provide astronauts with detailed map.
13 {Pronoun/possessive} Multiscale journalists have more control over [13] his or her stories, and deals with readers feedback can help them tailor their writing better.
14 {Pronoun/possessive} Due to [14] its flexibility and intelligence, R2 can perform many tasks that normal astronauts can not perform easily in the outer space.
15 {Parallel} Loligo peili communicates in many ways, including changes in coloration, posture, and [15] in patterns on their bodies.
16 {Parallel} The researchers then collected data from zoo in New England [16] and watched online videos of larger cats lapping liquid.
17 {Apostrophe} This leads her to think constanly about how she can make the [17] animals' lives easier
18 {Apostrophe} The [18] plant's chemical defenses' evoled; the pierinae in turn synthesized new proteins to break down Brassicales' harmful compounds. 
19 {of which/of whom} John saw several shades of orange during his trip in [19] India, several have found a way into some of his later works.
20 {of which/of whom} Lion dance requires a great coordination of two dancers, [20] both of whom are almost completely hidden in the lion's suit. 
21 (those/that) In 2017, solar installers' wages averaged $15000 per year, comparable to [21] those of skilled electricians and plumbers.
22 (those/that) People hear human voice more clearly than [22] hearing less important sounds.
23 {those/that} Objects made with 3-D printing are typically cheaper than [23] the traditional way.
24 {question mark} What if an astronaut could have an [24] extra pair of hands.
25 {question mark} Some people start to wonder [25] is there still a need for cartographers at all.
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป