คุณรู้จักแผนที่และ3Sมากแค่ไหน

โดย: song412805

เป็นแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 ทำให้เต็มที่นะครับ !

คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 30 00

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
เหลือเวลา
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00
1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ข้อใดทำหน้าที่เป็นสื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์
2 หากซูซี่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในวัดพระแก้ว ควรนำเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใด  ที่ควรพกติดตัวไปด้วย
3 ผู้ใช้แผนที่ควรมีความรู้พื้นฐานในข้อใดมากที่สุดจึงจะสามารถอ่านแผนที่ได้ถูกต้อง รวดเร็ว
4 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในข้อใดใช้ในการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดีที่สุด
5 นักเรียนคิดว่าในปัจจุบันเราใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศใดมากที่สุด
6 แอพพลิเคชั่น Googlemap เป็นการผสมผสานของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใดบ้าง
7 ระบบเนวิเกเตอร์ในรถยนต์ หรือในสมาร์ทโฟนที่ใช้บอกเส้นทาง อาศัยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ใดสำคัญที่สุด
8 ข้อใดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
9 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของรีโมตเซนซิง 
10 ข้อใดคือดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป