แบบทดสอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน รอบที่ 1 ครั้งที่ 25 ชุดที่ 3

โดย: pakbungbakery

แบบทดสอบสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน เลือกตอบข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

แบบทดสอบสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน เลือกตอบข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว ...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 น้ำหนักมาตรฐานในการซื้อขายอัญมณีมีหน่วยเป็นกะรัต (carat) 1 กะรัตมีน้ำหนักเท่ากับเท่าใด
2 บุคคลที่สมควรยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งเวชศาสตร์การบิน” คือ 
3 ผู้ที่ประดิษฐ์เครื่องบินลำแรกสำเร็จ และทำการบิน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ.1903 คือ 
4 บุคคลทีได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาเวชศาสตร์อวกาศ” คือ 
5 เมื่อมนุษย์ขึ้นไปอยู่บนภูเขาสูง หรืออยู่ในเครื่องบินที่สูงมาก บรรยากาศในที่สูงจะมความหนาแน่นและความกดดันอย่างไร 
6 ชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์เป็นชั้นบรรยากาศที่มนุษย์อาศัยอยู่ ส่วนชั้นบรรยากาศที่อยู่ถัดจากชั้นบรรยากาศที่อยู่ถัดจากชั้นเอกโซสเฟียร์มีระยะสูงประมาณ 1,200 ไมล์ขึ้นไป เราเรียกว่า 
7 ผลกระทบของอัตราเร่งที่มีต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายทำให้ร่างกายถูกดึงหรือดันไปตามแรงที่เกิดขึ้น ทำให้มีความรู้สึกเสมือนร่างกายมีน้ำหนักอย่างไร 
8 สายพันธุ์ของไวรัสเอชไอวีแบ่งเป็น 9 กลุ่มย่อย คือกลุ่ม A B C D E F G H และ O ส่วนกลึ่มที่ระบาดในเมื่อไทยคือกลุ่มย่อยใด 
9 โรงเรียนใดเป็นโรงเรียนสอนเด็กปัญญาอ่อน 
10 โรคเอดส์ในเด็กส่วนใหญ่ ทกรกแรกคลอดจะไม่ปรากฏอาการของโรคเอดส์ แต่จะปรากฏอาการขึ้นเมื่อทารกมีอายุได้ประมาณเท่าใด 
11 ปัญหาของการวินิจฉัยโรคเอดส์ในเด็กคือ แอนติบอดีชนิด ไอจีจี (IgG) ที่ผ่านจากมารดามายังทารก กับไอจีจี (IgG)  ที่เกิดจากการติดเชื้อเองนั้น ยังไม่สามารถ 
12 การเข้ากันไม่ได้ระหว่างผู้รับอวัยวะกับอวัยวะใหม่เกิดเนื่องจากผู้รับมีสารโปรตีนบนผิวเซลล์แตกต่างจากผู้ให้อย่างมาก สารโปรตีนที่มีลักษณะจำเพาะนี้เรียกว่า 
13 การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจแทนหัวใจเดิมของผู้ป่วยทำสำเร็จครั้งแรกโดยนายแพทย์คริสเตียน เบอร์นาร์ด (Christian Bernard) จากประเทศใด 
14 อวัยวะส่วนใดที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการผ่าตัดเปลี่ยนปิดข้างเดียว 
15 ไขกระดูกเป็นอวัยวะที่รู้จักน้อย แต่ไขกระดูกก็เป็นอวัยวะที่สำคัญอวัยวะหนึ่ง มีหน้าที่สร้างอะไร 
16 ผู้ที่จะให้ไขกระดูกกับผู้ปลูกถ่ายไขกระดูกที่ดีที่สุดควรจะเป็น 
17 ตับเป็นอวัยวะเดียวที่มีความสำคัญมาก ฉะนั้น จึงมีเกณฑ์กำหนดให้สถาบันการแพทย์ถือปฏิบัติ (ตั้งแต่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2532) ว่าได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ให้ตับต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะอาการอย่างไร 
18 ผู้ป่วยโรคไตอาจจะรักษาโดยการใช้เครื่องช่วยขจัดของเสียแทนไตได้  
19 จากร่างกายของผู้บริจาคที่เสียชีวิต 1 คน สามารถนำไตไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยได้กี่คน 
20 ในปัจจุบัน เราสามารถบริบาล และเก็บไตที่นำมาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตใหม่ๆได้นานกี่ชั่วโมง 
21 โรคใดต่อไปนี้ ไม่ได้เป็นโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากการผ่าตัดเปลี่ยนไต 
22 ลับแลเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดใด 
23 “บ้านครัว” เป็นหมู่บ้านแขกจามที่อพยพเข้ามาในไทยตั้งแต่สมัยใด 
24 “ผ้าเกาะยอ” เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดใด
25 เครื่องมือเครื่องใช้ประเภท มีด จอบ ขวาน เสียม ที่มีชื่อเสียงมีแหล่งผลิตที่ใด 
26 แผนที่ประเทศไทยทำขึ้นจากการต่อภาพที่ได้จากดาวเทียมดวงใด
27 ภาพที่ได้จากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรให้ข้อมูลเป็นอะไร 
28 การสำรวจทรัพยากรจากระยะไกลอาศัยพลังงานอะไร 
29 วิชาสาขาใดที่ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซต (LANDSAT) 
30 องค์การอวกาศแห่งยุโรปมีชื่อย่อว่าอะไร 
31 ดาวเทียม ERS-1 มีเครื่องบันทึกสัญญาณแบบใด 
32 ประเทศไทยจะสามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมดวงใดได้ในอนาคต
33 ปัจจุบันดาวเทียม LANDSAT อยู่ในความควบคุมดูแลของสถาบันใด 
34 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากดาวเทียม SPOT
35 ระบบของดาวเทียม MOS-1 ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิต่าง ๆ ในทะเลและการปกคลุมของเมฆและไอน้ำ คือระบบอะไร
36 ดาวเทียม SPOT เป็นดาวเทียมของสถาบันอวกาศแห่งชาติใด 
37 ดาวเทียมดวงใดไม่ใช่ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร 
38 ดาวเทียมดวงใดเป็นดาวเทียมที่มีคุณสมบัติในการเห็นภาพสามมิติ 
39 ข้อมูลจากดาวเทียมดวงใดที่ใช้ในการทำแผนที่ 
40 มารดาอาจจะติดเชื้อหัดเยอรมันในระยะตั้งครรภ์กี่เดือน 
41 เด็กที่มีปัญหาในการเรียนที่เนื่องมาจากระดับเชาวน์ปัญญาต่ำกว่าเด็กปกติได้แก่ข้อใด 
42 โรคประสาทชนิดโฟเบีย เป็นความพิการทางการแพทย์จากสาเหตุใด 
43 เด็กปัญญาอ่อนประเภทฝึกได้มีระดับเชาวน์ปัญญาประมาณเท่าไร 
44 เด็กออทิสติกเป็นความบกพร่องของวัยเด็กที่เกิดขึ้นในช่วงอายุใด 
45 ระดับเริ่มได้ยินเสียงของเด็กหูหนวกอยู่ที่ระดับใด 
46 เด็กหูตึงที่มีระดับเริ่มได้ยินเสียงตั้งแต่ 41-55 เดซิเบล จัดอยู่ในกลุ่มใด 
47 ใครเป็นผู้สร้างระบบการศึกษาแบบการสอนพูดให้กับเด็กหูหนวก 
48 ชีกวิน (Sequin) เป็นนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงในการให้การศึกษาแก่เด็กพิการประเภทใด 
49 ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กตาบอดและครอบครัว ตั้งอยู่ที่ใด 
50 โรงเรียนเศรษฐเสถียร จัดตั้งขึ้นเพื่อสอนเด็กพิการประเภทใด 
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป