คำถามเรื่อง:การปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2475

โดย: dendencs

ควิซนี้มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบความรู้เรื่อง *•:การปฏิรูปการปกครองใน พ.ศ.2475 :•*
วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นม.3

ควิซนี้ยังไม่เปิดใช้งาน
กลับไปที่หน้ารวมควิซ
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป