วิธีการชำระเงิน
  • สามารถเลือกชำระเงินได้ 3 ช่องทาง โดยมีกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินและค่าธรรมเนียม ตามเงื่อนไขของแต่ละช่องทาง
  • เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง,ยกเลิกหรือคืนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
  • สมาชิก 1 ไอดีสามารถซื้อได้สูงสุด 10 วิชา โดยไม่จำกัดรายการคำสั่งซื้อ แต่วิชาจะต้องไม่ซ้ำกันในแต่ละรายการคำสั่งซื้อ
เงื่อนไขการซื้อบัตร
  • การซื้อบัตร ไม่ใช่การจองที่นั่ง ผู้ฟังจะต้องมาจองที่นั่งด้วยตัวเอง ในวันงานอีกครั้ง
  • ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ QR CODE เข้างาน สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรเท่านั้น ห้ามส่งต่อไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกิดการสวมสิทธิ์ในการสำรองที่นั่ง ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้แสดง QR CODE เข้างานก่อนเท่านั้น
เงื่อนไขการได้รับส่วนลด
  • สำหรับผู้ที่ซื้อ 3 วิชาขึ้นไป จากราคาปกติ 750 บาท เหลือ 650 บาท (ต่อ 1 บิล)
  • สำหรับผู้ที่ซื้อ 5 วิชาขึ้นไป จากราคาปกติ 1,250 บาท เหลือ 999 บาท (ต่อ 1 บิล)
  • ส่วนลดจะปรากฏในหน้าคำสั่งซื้อ โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนการชำระเงิน