กดเลือกหัวข้อที่ต้องการร่วม

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ

ค่าสมัคร หัวข้อละ 40 บาท พิเศษ! สมัครพร้อมกันทั้ง 3 หัวข้อ ลดเหลือ 100 บาท

วิธีการชำระเงิน
 • ข้อมูลผู้สมัครต้องถูกต้องและครบถ้วน
 • เมื่อทำรายการถึงขั้นสุดท้าย "รับใบชำระเงิน" จะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดได้ หากต้องการยกเลิก ให้ปล่อยใบสมัครหมดอายุ จึงเริ่มทำการสมัครใหม่ได้
 • ชำระค่าสมัครในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลารายการจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ ต้องทำการสมัครใหม่
  1. - เลือกโอนเงินด้วย QR code ใบชำระเงินมีอายุ 10 นาที
  2. - เลือกชำระผ่าน 7-11 ใบชำระเงินมีอายุ 24 ชม.
  3. - เลือกชำระผ่าน บัตรเครดิต ใบชำระเงินมีอายุ 30 นาที
 • หลังชำระแล้ว ไม่ต้องส่งหลักฐานชำระ เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถเข้าสู่ระบบหน้า "เช็คสถานะ" เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้เลย หากพบปัญหาโปรดติดต่อทีมงาน เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ก่อนการปิดรับสมัคร
 • เมื่อทำการชำระแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือคืนเป็นเงินสดได้ ทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ กรณีสุดวิสัยในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี
เงื่อนไขการสมัครกิจกรรมเซฟโซน
 • ผู้สมัคร สามารถสมัครได้สูงสุด 3 หัวข้อ
 • เมื่อสมัครสำเร็จจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือย้ายหัวข้อได้ หากต้องการย้ายหัวข้อต้องทำการสมัครใหม่ในหัวข้อนั้น
 • ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนชำระเงิน
เงื่อนไขการได้รับส่วนลดกิจกรรมเซฟโซน
 • สำหรับผู้ที่สมัครร่วมทั้ง 3 หัวข้อในครั้งเดียว จะได้รับส่วนลด 20 บาท จากราคาเต็ม 120 บาทเหลือเพียง 100 บาท
 • ส่วนลดจะปรากฏท้ายใบเสร็จรับเงิน โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนการชำระเงิน