TEEN ONLY SOCIETY: เว็บสำหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะ :)
x

การอัพเดทสถานะ

แต่ละช่องทางอัพเดทสถานะโดยทันที ยกเว้นช่องทางเหล่านี้
ช่องทางชำระเงิน การอัพเดทสถานะ
หลังการชำระเงิน
ธนาคารกสิกรไทย ภายใน 15 นาที
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ภายใน 15 นาที
ธนาคารทหารไทย ภายใน 8 ชั่วโมง
ซีไอเอ็มบี ไทย ภายใน 8 ชั่วโมง
ธนาคารธนชาต ภายใน 8 ชั่วโมง
ธนาคารยูโอบี ภายในวันถัดไป

รายละเอียดสินค้า

  • กว่าจะเป็น ครู

    กว่าจะเป็น...ครู เล่มเดียว เจาะลึก วิชาเอก ครุศาสตร์ กว่า 20 สาขา
    ถ้าฝันอยากเป็นครู นี่คือหนังสือที่คุณต้องอ่าน! รับมือกับ ระบบเอ็นทรานซ์ 4.0 รวบรวม วิชาเอกครูกว่า 20 สาขา ประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่ วิชาที่ต้องเจอในแต่ละเอกตลอด 4 ปี การสอบบรรจุครู และ เงินเดือน

    185 บาท


    จำนวนที่สั่งทั้งหมด 0 ชิ้น


กว่าจะเป็นครู, หนังสือใหม่จากเด็กดี, คู่มือแนะแนว กว่าจะเป็นครู, หนังสือใหม่จากเด็กดี, คู่มือแนะแนว

อัพเดทปีล่าสุด! กว่าจะเป็นครู

กว่าจะเป็นครู, หนังสือใหม่จากเด็กดี, คู่มือแนะแนว

บทที่ 1 สำรวจตัวเองก่อนเรียนครู

แรงบันดาลใจ ทำไมอยากเป็นครู
รวมคำถามคาใจของคนอยากเรียนครู

บทที่ 2 เอ็นทรานซ์ 4.0 โควตา และรับตรง

ทำความเข้าใจระบบเอ็นทรานซ์ 4.0
จะเรียนครู ต้องสอบอะไรบ้าง?
สถาบันที่เปิดสอนครุและสาขาที่เกี่ยวข้อง
การสอบสัมภาษณ์

บทที่ 3 สำรวจวิชาพื้นฐานคณะ

9 มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูในรายวิชาเรียน
จิตวิทยาสำหรับครู
พัฒนาการมนุษย์
ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครู
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
การบริหารและจัดการการศึกษา
จิตสำนึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
สถิติสำหรับการวิจัยทางการศึกษา
การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
วาทนิเทศ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บทที่ 4 เจาะลึกแต่ละสาขา

การเลือกสาขาวิชาเอก
สาขาการสอนปฐมวัย
สาขาประถมศึกษา
สาขาการสอนคณิตศาสตร์
สาขาการสอนภาษาไทย
สาขาการสอนสังคมศึกษา
สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาการสอนฟิสิกส์
สาขาการสอนเคมี
สาขาการสอนชีววิทยา
สาขาการสอนนาฏศิลป์
สาขาดนตรีศึกษา
สาขาศิลปศึกษา
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาธุรกิจศึกษา
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สาขาการศึกษาพิเศษ
สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
สาขาการสอนภาษาที่สาม
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

บทที่ 5 อยากเป็นครูต้องฝึกสอน

ประสบการณ์ฝึกสอนจากรุ่นพี่

บทที่ 6 กว่าจะเป็นครู

สิ่งที่ต้องรู้สำหรับการสอบบรรจุครู
เงินเดือนครู
ครูอัตราจ้าง
ทุนบรรจุครู
ไม่ได้เรียนครู แต่อยากเป็นครู
ประสบการณ์ครู

บทที่ 7 จบครุ...ไม่เป็นครู

ประสบการณ์อาชีพอื่นๆ นอกจากครู

กว่าจะเป็นครู, หนังสือใหม่จากเด็กดี, คู่มือแนะแนว

สินค้าแนะนำ


ขั้นตอนการสั่งซื้อ