TEEN ONLY SOCIETY: เว็บสำหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะ :)
x

การอัพเดทสถานะ

แต่ละช่องทางอัพเดทสถานะโดยทันที ยกเว้นช่องทางเหล่านี้
ช่องทางชำระเงิน การอัพเดทสถานะ
หลังการชำระเงิน
ธนาคารกสิกรไทย ภายใน 15 นาที
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ภายใน 15 นาที
ธนาคารทหารไทย ภายใน 8 ชั่วโมง
ซีไอเอ็มบี ไทย ภายใน 8 ชั่วโมง
ธนาคารธนชาต ภายใน 8 ชั่วโมง
ธนาคารยูโอบี ภายในวันถัดไป

รายละเอียดสินค้า

 • สมุดกระดาษคำตอบฝึกฝน TCAS

  สมุดกระดาษคำตอบฝึกฝน “ ฝึกฝนเสมือนจริง เล่มเดียวครบ ”
  กระดาษคำตอบเสมือนจริง ใช้สำหรับฝึกฝนพร้อมรับมือข้อสอบเพื่อให้ติดคณะในฝัน “ ฝึกฝนเสมือนจริง เล่มเดียวครบ ”

  49 บาท

  จำนวนที่สั่งทั้งหมด 0 ชิ้น

  สินค้าหมด

สมุดกระดาษคำตอบฝึกฝน TCAS

“ ฝึกฝนเสมือนจริง เล่มเดียวครบ ”

เชื่อมโยง 6 ใบ

ปรนัย+อัตนัย 12 ใบ

ครอบคลุม GAT, PAT,
9 วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะแพทย์

แบบเชื่อมโยง

แบบปรนัย

แบบอัตนัย

ขนาดของสมุด

สมุดฉีกได้ ความกว้าง ความสูง
18 cm 25.5 cm

คำแนะนำ

 • กระดาษคำตอบเสมือนจริง
 • ใช้สำหรับฝึกฝนพร้อมรับมือข้อสอบเพื่อให้ติดคณะในฝัน
 • กระดาษคำตอบแบบเชื่องโยง 6 ใบ
 • กระดาษคำตอบแบบปรนัย + อัตนัย 12 ใบ

สินค้าแนะนำ


ขั้นตอนการสั่งซื้อ