TEEN ONLY SOCIETY: เว็บสำหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะ :)
x

การอัพเดทสถานะ

แต่ละช่องทางอัพเดทสถานะโดยทันที ยกเว้นช่องทางเหล่านี้
ช่องทางชำระเงิน การอัพเดทสถานะ
หลังการชำระเงิน
ธนาคารกสิกรไทย ภายใน 15 นาที
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ภายใน 15 นาที
ธนาคารทหารไทย ภายใน 8 ชั่วโมง
ซีไอเอ็มบี ไทย ภายใน 8 ชั่วโมง
ธนาคารธนชาต ภายใน 8 ชั่วโมง
ธนาคารยูโอบี ภายในวันถัดไป

รายละเอียดสินค้า

 • สมุดกระดาษคำตอบ TCAS เล่ม 1 เวอร์ชัน 2 อัปเดตล่าสุด

  สมุดกระดาษคำตอบฝึกฝน อัพเดต PAT4 และ PAT6
  ใช้สำหรับฝึกฝน GAT - PAT และ วิชาสามัญ พร้อมรับมือข้อสอบเพื่อให้ติดคณะในฝัน “ ฝึกฝนเสมือนจริง เล่มเดียวครบ ”

  49 บาท

  โปรโมชั่น!

  5 - 9 ฟรี! จัดส่งลงทะเบียน

  10 ขึ้นไป ฟรี! จัดส่ง EMS


  จำนวนที่สั่งทั้งหมด 0 ชิ้น


สมุดกระดาษคำตอบฝึกฝน
TCAS เล่ม 1

GAT-PAT 1-7

อัปเดต! PAT4 และ PAT6

ปรนัย + อัตนัย 12 ใบ

ปรนัย + ความสัมพันธ์ + เชิงซ้อน 3 ใบ
เชื่อมโยง 3 ใบ

แบบเชื่อมโยง

แบบปรนัย+อัตนัย

แบบปรนัย+ความสัมพันธ์

ขนาดของสมุด

สมุดฉีกได้ ความกว้าง ความสูง
18 cm 25.5 cm

คำแนะนำ

 • กระดาษคำตอบเสมือนจริง
 • ใช้สำหรับฝึกฝนพร้อมรับมือข้อสอบเพื่อให้ติดคณะในฝัน

สินค้าแนะนำ


ขั้นตอนการสั่งซื้อ