ปรับสีเว็บเป็นปกติ
ความคิดเห็น

2

 

 

 

     สวัสดีค่ะน้องชาวเด็กดีทุกคน เห็นพี่แก้มเมื่อไหร่ แสดงว่าวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับทุนการศึกษามาฝากอีกแล้วนะคะ ^^ วันนี้เป็นข่าวทุนไปเรียนที่ประเทศฮังการีทั้งปริญญาตรี โท และเอกเลยทีเดียว ไปอ่านรายละเอียดกันดีกว่าค่ะ ^^

  
     สถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย แจ้งว่า รัฐบาลฮังการีประกาศมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก  และทุนวิจัยแก่นักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งทุนฝึกอบรมสำหรับครูและนักวิจัยภาคฤดูร้อนทั้งสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำปี 2009  ปิดรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2009 

 


         
ที่มาของทุน
          ในปี 2005 กระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐฮังการี ก่อตั้งกลุ่มทุน (scholarship pool) ขึ้นเพื่อกระตุ้นการศึกษาระดับสูง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนต่างประเทศได้เสริมประสบการณ์ทางอาชีพของพวกเขาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น     ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของฮังการี โดยทุนดังกล่าวทางคณะกรรมการทุนการศึกษาฮังกาเรียน (The Hungarian Scholarship Board- HSB) เป็นผู้ดำเนินการอนุมัติ   

กลุ่มทุนที่มอบโดย HSB แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ  ต่อไปนี้
          A.หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี (3-10 เดือน)
          B.หลักสูตรระดับหลังปริญญาตรี (3-21 วัน หรือ 1-10 เดือน)
          C1.การศึกษาระดับปริญญาเอก (36 เดือน)
          C2.การศึกษาระดับ partial doctoral (12 เดือน)
          D.การศึกษาระดับหลังปริญญาเอก (1-10 เดือน)
          E.ติวเตอร์อาวุโส หรือนักวิจัย (3-21 วัน หรือ 1-10 เดือน)
          F.หลักสูตรภาคฤดูร้อน 2-4 สัปดาห์
       
คุณสมบัติ
          สำหรับทุนเพื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาซึ่งเรียนภาษาฮังการีและศึกษาภาษาศาสตร์ฮังการีจะได้รับการพิจารณาก่อน
          1.ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีอายุไม่เกิน
             -30 ปี  สำหรับทุนระดับปริญญาตรี
             -40 ปี  สำหรับทุนระดับหลังปริญญาตรี
             -35 ปี  สำหรับทุนระดับปริญญาเอก
          2.ไม่มีกำหนดอายุสำหรับผู้สมัครขอรับทุนเหล่านี้
             -ทุนวิจัย และติวเตอร์อาวุโส
             -ทุนการศึกษาภาคฤดูร้อน
        
วันหมดเขตรับสมัคร
          ผู้ขอรับทุนต้องยื่นใบสมัครไปยังสำนักงานทุนการศึกษาประเทศของตน ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดเส้นตายการรับสมัคร  สำนักงานเหล่านี้จะส่งต่อใบสมัครที่ผ่านการพิจารณาแล้วไปยังสำนักงานทำการของ  HSB  ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2009 โดยกำหนดเส้นตายนี้รวมถึงการขอทุนภาคฤดูร้อนด้วย
          การสมัครโดยบุคคลจะไม่ถูกกันออกไป  เพียงแต่  HSB จะพิจารณาใบสมัครที่ส่งมาจากสำนักงานทุนแต่ละประเทศก่อน
          ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับสำเนาใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ 
www.scholarship.hu
        
ส่งใบสมัครไปที่

          สถานเอกอัครราชทูตฮังการี
          20th Fl, Oak Tower President Park Condominium
          เลขที่ 99    สุขุมวิท ซอย 24
          เขตคลองเตย
          กรุงเทพฯ 10110
         

          กระทรวงศึกษาธิการฮังการีจะมอบทุนตามการตัดสินใจของ HSB   โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนในเว็บเพจของ HSB ในเดือนกรกฎาคม  2009
         
เอกสารที่จำเป็น
          - ผู้สมัครต้องใช้เอกสาร 2 ชุด ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 1 ชุด ตามข้อกำหนดด้านล่าง โดยเอกสารดังกล่าวควรเป็นภาษาฮังการี อังกฤษ ฝรั่งเศส หรือเยอรมัน ยกเว้นใบสมัครจาก HSB ซึ่งต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือฮังการีเท่านั้น
          - ผลการสอบไล่ระดับมัธยมปลาย  เฉพาะผู้ขอรับทุนระดับปริญญาตรี หรือทุนการศึกษาภาคฤดูร้อน copy of qualifications  สำหรับติวเตอร์อาวุโส และนักวิจัยต้องมีปริญญาเอกหรือแสดงหลักฐานการศึกษาอื่นที่เท่าเทียมกัน
          - ระเบียนการศึกษา
          - แผนงานที่ชัดเจนพร้อมรายละเอียดไม่เกิน 2 หน้า  (สำหรับผู้ขอทุนระดับปริญญาตรีและทุนการศึกษาภาคฤดูร้อนไม่ต้องใช้)
          - Letter of interest (เฉพาะผู้ขอทุนระดับปริญญาตรีและทุนการศึกษาภาคฤดูร้อน)
          - ประกาศนียบัตรด้านภาษา  ผู้รับทุนต้องแสดงให้เห็นว่ามีความรู้เกี่ยวกับฮังการีอย่างพอเพียงที่จะทำตามแผนงานที่ส่งมา  ยกเว้นเมื่อสถานศึกษาประกาศอย่างเป็นทางการยอมรับนักศึกษาโดยไม่คำนึงถึงความสามารถทางภาษาฮังการีของผู้สมัคร
          - จดหมายรับรอง 2 ฉบับ  ฉบับหนึ่งโดยสถาบันการศึกษาในประเทศของผู้ขอทุน อีกฉบับหนึ่งจากอาจารย์ หรือ  advisor  (ผู้ขอทุนระดับปริญญาตรีและทุนการศึกษาภาคฤดูร้อนไม่ต้องใช้)
          - ใบสถานภาพนักศึกษาโดยสถาบันการศึกษาในประเทศผู้ขอทุน  (เฉพาะผู้ขอทุนระดับปริญญาตรี)
          - Letter  of  invitation จดหมายเชิญจากสถาบันการศึกษาในฮังการี (ผู้ขอทุนการศึกษาภาคฤดูร้อนไม่ต้องใช้)  ผู้ขอทุนสำหรับการศึกษาระดับ partial doctoral ต้องมีจดหมายเชิญจากผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาระดับปริญญาเอกในฮังการี  ผู้ขอทุนระดับปริญญาเอกต้องได้รับจดหมายการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยฮังการีแล้วส่งต่อไปยัง HSB ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2009
          - List of publications  (เฉพาะผู้ขอรับทุนระดับปริญญาเอก หลังปริญญาเอก หรือ ติวเตอร์อาวุโส/ทุนวิจัย เท่านั้น)
          - ใบรับรองสุขภาพ
          - สำหรับผู้ขอทุนในสาขากราฟิค และจิตรกรรม รวมทั้งดนตรี ต้องมีรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม ได้แก่ ก.สำหรับจิตรกร  ปฏิมากร ต้องส่งภาพถ่ายงานของตน 3 ชิ้น พร้อมคำอธิบายโดยย่อ และวันที่สร้างผลงาน ข.สำหรับนักดนตรี  ต้องส่งเทปผลงานเพลงของตนที่แตกต่างกัน 3 สไตล์
          ผู้สมัครขอรับทุนสาขากราฟิคและจิตรกรรม รวมทั้งดนตรี อาจจะต้องเข้ารับการสอบเพิ่มเติมโดยสถาบันการศึกษาในฮังการี ก่อนที่จะได้รับทุน
 
          ผู้สมัครซึ่งเตรียมเอกสารมาไม่สมบูรณ์หรือไม่ตั้งใจ จะไม่ได้รับการพิจารณา    และเอกสารหลักฐานการสมัครต่างๆ จะไม่ส่งคืนให้

 

พี่แก้มขอขอบคุณข้อมูลจาก  www.elearneasy.com และภาพประกอบจากวิกิพีเดียค่ะ

 

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกที่สุด

@
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Studyabroad > ข่าวสารเรียนเมืองนอก
ความคิดเห็น

2

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

2 ความคิดเห็น

 1. 2 ม.ค. 2552, 20:13 น.

  น่าสนใจจัง
  มีภาษาเยอรมันด้วย

  #1
 2. 2 ม.ค. 2552, 23:46 น.
  อยากปัยงะ ~~
  #2

แสดงความคิดเห็น

อะไรเอ่ยเพนกวิ้น? นั่นแหละ อะไรคือ เพนกวิ้น? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .