/>

ล้วงลับข้อสอบ GMAT ยากแค่ไหน ต้องดู ! []

วิว

 

        สวัสดีค่ะ น้องๆชาว Dek-D.com สำหรับคนที่สนใจจะไปเรียนต่อปริญญาโทในต่างประเทศ หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อการสอบ GMAT กันมาบ้าง โดยเฉพาะคนที่สนใจเรียนต่อด้านการบริหารธุรกิจ แต่ใครอีกหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อน และสงสัยว่า เอ๊ะ GMAT นี่มันคืออะไรนะ??... วันนี้ พี่สตางค์ ก็เลยนำเรื่องราวเกี่ยวกับการสอบ GMAT มาให้พวกเราได้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกันค่ะ

 

        ก่อนอื่นจะแอบเล่าความหน้าแตกของพี่ให้ฟัง เมื่อก่อนพี่ได้ยินคนเรียก GMATๆ กัน พี่ก็คิดว่ามันมาจากอะไรทำนอง G-Math ที่มาจากคำว่า Mathematics ซะอีก 555+ แต่จริงๆแล้ว GMAT นั้น มาจากชื่อเต็มๆว่า กิน แมงโก้ แอนด์ ทุเรียน...เย้ยย!!! ไม่ใช่! (รู้อ่ะนะว่ามุขแป้ก แต่ก็ยังอยากจะเล่น 555+)  ชื่อเต็มจริงๆ นั้นมาจาก "Graduate Management Admission Test" ต่างหากค่ะ ซึ่งแปลตรงตัวเลย ก็คือเป็น ข้อสอบใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการจะเข้าศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ อย่างเช่น MBA, Marketing, Finance เป็นต้น มหาวิทยาลัยก็จะระบุให้เรายื่นคะแนน GMAT ในการสมัครเข้าเรียนด้วย แล้วข้อสอบนั้นก็ไม่ได้มีแต่สอบความรู้เกี่ยวกับเลขอย่างเดียว (แบบที่พี่เคยเข้าใจ = =") แต่ว่าวัดความรู้หลายๆอย่าง คือนอกจากความรู้ทางคณิตศาสตร์แล้ว ก็ยังมีทั้งความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และความสามารถในการเขียนเชิงวิเคราะห์อีกด้วยค่ะ

 

ลักษณะข้อสอบ

        ข้อสอบ GMAT นั้นจะเป็นรูปแบบของ Computer-Adaptive Test (CAT) คือทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์เท่านั้น และจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ ก็คือ

 

        1. ส่วนที่เป็นการเขียนเรียงความ หรือ Analytical Writing Assessment (AWA)

        ในส่วนนี้จะมีข้อสอบให้เราพิมพ์ตอบเป็น เรียงความ (Essay) โดยจะต้องเขียนจำนวน 2 บทความด้วยกันค่ะ ให้เวลาบทความละ 30 นาที  ( 2 ข้อก็ 60 นาทีค่ะ) โดยจะมีรูปแบบของข้อสอบ 2 ลักษณะ คือ 

        - การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น (Issue) ส่วนนี้จะมีการยกตัวอย่างประเด็นหรือเหตุการณ์ขึ้นมา แล้วให้เราเขียนแสดงความเห็นค่ะ ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประเด็นนั้น และให้เหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรถึงคิดเช่นนั้น

        ตัวอย่าง

 


        - การเขียนเพื่อแสดงวิจารณ์บทความ (Argument) ส่วนนี้จะมีบทความให้เราอ่าน ซึ่งจะมีอธิบายมาด้วยว่าทำไมผู้เขียนจึงได้คิดเช่นนั้น และหน้าที่ของเราก็คือวิเคราะห์และโต้แย้งผู้เขียน นั่นก็คืออธิบายว่าที่ผู้เขียนคิดเห็นนั้นมีจุดบกพร่องหรือไม่สมเหตุสมผลอย่างไรนั่นเองค่ะ

        ตัวอย่าง

 

        2. ส่วนคณิตศาสตร์ หรือ Quantitative Section

        ในส่วนนี้จะเป็นข้อสอบแบบปรนัย (Multiple-choice) ทั้งหมด 37 ข้อ ให้เวลาในการทำ 75 นาที (เฉลี่ยแล้วข้อละประมาณ 2 นาที) โดยคำถามในส่วนนี้จะแบ่งเป็น

         - คำถาม Problem Solving ประมาณ 24 คำถาม จะเป็นคำถามในลักษณะที่ให้เราคิดคำนวณเพื่อหาคำตอบสุดท้าย

         ตัวอย่าง


         - คำถาม Data Sufficiency ประมาณ 13 คำถาม เป็นข้อสอบที่จะให้เราพิจารณาข้อมูล 2 ข้อมูล ว่าข้อมูลที่ให้มานั้นเพียงพอต่อการหาคำตอบหรือไม่ โดยที่เราไม่ต้องหาคำตอบสุดท้าย โดยคำตอบนั้นก็จะให้เราเลือกว่า ข้อมูลใดที่เพียงพอต่อการหาคำตอบ - ทั้งสองข้อมูล, เฉพาะข้อมูลแรก, เฉพาะข้อมูลที่สอง, ข้อมูลจะเพียงพอถ้านำทั้งสองข้อมูลมาประกอบกัน หรือข้อมูลไม่เพียงพอทั้งคู่ แม้ว่าจะนำข้อมูลทั้งสองมาประกอบกันแล้วก็ตาม

         ตัวอย่าง

 

        3. ส่วนภาษาอังกฤษ หรือ Verbal Section

        ในส่วนนี้ก็จะเป็นข้อสอบปรนัย เช่นเดียวกันกับส่วนคณิตศาสตร์ ซึ่งจะมีคำถามทั้งหมด  41 ข้อ ให้เวลาในการทำ 75 นาที (เฉลี่ยแล้วข้อละประมาณ 1.8 นาที) โดยจะแบ่งเป็น

        - คำถาม Reading Comprehension ประมาณ 14 คำถาม ส่วนนี้จะมีบทความมาให้เราอ่านแล้วตอบคำถามค่ะ

        ตัวอย่าง     

 

           - คำถาม Critical Reasoning ประมาณ 14 คำถาม ส่วนนี้จะวัดการใช้เหตุผลของเรา เช่น อาจจะให้เราวิเคราะห์ว่าข้อความที่ยกมานั้น ไม่สมเหตุสมผลอย่างไร โดยลักษณะรูปแบบคำถามส่วนนี้ค่อนข้างมีหลากหลายมากๆ

         ตัวอย่าง

 

 

         - คำถาม Sentence Correction ประมาณ 13 คำถาม ส่วนนี้เน้นไปที่หลักการใช้ไวยากรณ์ค่ะ ข้อสอบอาจจะยกประโยคขึ้นมา แล้วขีดเส้นใต้ ถามว่าส่วนที่ขีดเส้นใต้ควรจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนจึงจะถูกต้อง ประมาณนี้

          ตัวอย่าง

 

 

การคิดคะแนน

        การคิดคะแนนของ GMATนั้น ผู้สอบจะต้องทำข้อสอบทั้งส่วนที่เป็นปรนัย และส่วนที่เป็นการเขียนบทความ และหากว่าทำไม่ครบ ก็จะถือว่าทำข้อสอบไม่สมบูรณ์และไม่ได้รับผลคะแนนค่ะ โดยการคิดคะแนนนั้นจะมีการติดลบ 1 ใน 4 สำหรับข้อที่เลือกผิดทั้งหมด โดยคิดคะแนนแบ่งเป็นส่วนๆ คือ

       ส่วน Quantitative ระดับคะแนน อยู่ในช่วง 0 ถึง 60
        ส่วน Verbal ระดับคะแนนอยู่ในช่วง 0 ถึง 60
        คะแนน Overall เป็นคะแนนหลังจากนำสองส่วนแรกมารวมกัน (Quantitative+Verbal) แล้วนำมาเทียบให้อยู่ในช่วงคะแนน 200 ถึง 800 
       
       สุดท้ายส่วน Analytical Writing Assessment จะคิดคะแนนแยกออกมาจากสองส่วนแรก โดยระดับคะแนนจะอยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 6 ค่ะ

        ใครที่สอบแล้วได้ผลออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจ ก็อย่าเพิ่งท้อใจในที่แรกนะคะ เพราะเรายังสามารถที่จะสอบใหม่ได้อีกค่ะ โดยการสอบ GMAT นั้น จะสามารถสอบได้ 1 ครั้งภายในระยะเวลา 31 วัน แต่ใน 1 ปี จะต้องสอบไม่เกิน 5 ครั้ง ยกเว้นพวกขั้นเทพ ที่สอบได้คะแนนเต็ม 800 ก็จะไม่สามารถสอบได้อีกภายในระยะเวลา 5 ปีจากวันสอบค่ะ (ก็ได้คะแนนเต็มแล้วจะสอบไปอีกทำไมล่ะเนอะ) 

 


         โดยการรายงานผลคะแนนของ GMAT นั้นจะเป็นการรายงานคะแนน 3 ครั้งที่สอบล่าสุดค่ะ ซึ่งคะแนนทั้งหมดนี้บางมหาวิทยาลัยก็สนใจพิจารณาแค่เฉพาะคะแนนครั้งที่เราได้มากที่สุด แต่บางมหาวิทยาลัยก็จะดูพัฒนาการว่าเราทำคะแนนได้ดีขึ้นมั้ย หรือบางที่ก็จะเอาคะแนนทั้ง 3 ครั้งมาดูผลคะแนนเฉลี่ยของเรา แต่ถ้าใครอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยดังๆ ก็ต้องฟิตสอบให้ได้คะแนนมากๆนิดนึง เพราะยิ่งมหาวิทยาลัยดังๆมีชื่อเสียง เขาก็ยิ่งต้องมีมาตรฐานสูงตามไปด้วยเป็นธรรมดา

 

         มหาวิทยาลัย      คะแนน GMAT ที่ใช้โดยประมาณ   
 Stanford University                730
 Cornell University                670
 Georgetown University                655
 University of Pittsburgh                   620

                                          

 

การสมัครสอบ

       

        ค่าสอบปัจจุบันอยู่ที่  US$ 250 ทั่วโลก (ประมาณ 7,700 บาทค่ะ) การลงทะเบียนสมัครสอบก็สามารถทำออนไลน์ได้เลย ผ่านทาง http://www.mba.com/ ค่ะ ซึ่งศูนย์สอบ GMAT ของประเทศไทยนั้นก็มีอยู่ 2 ที่ คือที่ Pearson Professional Centers ใน กรุงเทพฯ และที่ A&A NEO TECHNOLOGY ใน เชียงใหม่ ค่ะ ใครที่ต้องการอยากทราบรายละเอียด ทั้งเกี่ยวกับตัวข้อสอบ ตารางการสอบ หรือรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์สอบ ก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mba.com/ หรือ www.gmac.com/gmat ได้เลยค่ะ

 


        เอาล่ะ หวังว่าตอนนี้พวกเราคงจะรู้จักการสอบ GMAT กันมากขึ้นแล้วเนอะ ใครที่กำลังเตรียมตัวจะไปสอบ GMAT ก็อย่าลืมหาหนังสือมาอ่าน หาดาวน์โหลดข้อสอบตัวอย่างมาลองทำ (ในเว็บไซต์ mba.com ก็มีค่ะ หรือไม่ก็ไปดูตัวอย่างข้อสอบได้ที่ bestsamplequestions.com) และที่สำคัญอย่าลืมว่าการบริหารเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก  ถ้ายังไง พี่สตางค์ก็ขอให้ได้คะแนนเยอะๆกันทุกคน และได้เข้าเรียนในสถาบันที่ใฝ่ฝันกันทุกๆคนนะคะ สาธุ!    

 

ข้อมูลประกอบจาก: mba.com, bestsamplequestions.com

 


https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=stang

พี่สตางค์ - ผู้เขียน

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#เรียนต่อนอก #gmat #cat #mba #ปริญญาโท

บทความที่นิยมอ่านต่อ

  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #1
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้
    ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ อย่างนี้นะคะ
   ว่าแต่แอบงงตั้งแต่แรกที่ว่า สำหรับต่อ ป.โท ด้านบริหารธุรกิจ
   แต่ถ้าจะต่อ ป.โท ด้านอื่นต้องใช้ GMAT ด้วยไหมคะ หรือว่าแล้วแต่สถาบัน??
   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #2
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้
   โอ๊ะ อ่านแล้วรู้สึกคุ้นมาก หัวข้อการเขียนมันเหมือนกับข้อสอบมหิดลอินเตอร์รอบ มกราคม 55 เลยอ่ะ
   อันน้อ่ะ"ความรู้ไม่ได้มาจากหนักสืออย่างเดียว แต่มาจากประสบการที่ฝึกฝนด้วย"


   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   It's me
   Guest IP
   #3
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้
   ทำไมต้องมีวิชาคณิตด้วย T^T

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   LittleTina
   Guest IP
   #4
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้
   ตอบ คห.1 นะคะ

   ถ้าต่อโทสาขาอื่นส่วนมาจะสอบ GRE ค่ะ
   แต่ถ้าถามว่า GRE สอบไรบ้างอันนี้ไม่ทราบคะ 5555

   ส่วนตัวเพิ่งเริ่มเรียนปีหนึ่งเองคะ :)
   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #5
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้
    การเรียนด้านบริหารธุรกิจ มันก็ต้องมีเรื่องเลขเข้ามาเอี่ยวอยู่แล้วแหละเนอะ 555+ ส่วน ป.โท ด้านอื่นๆ ส่วนมากไม่จำเป็นต้องสอบ GMAT ค่ะ แต่จะสอบอะไรบ้างนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าทางสถาบันกำหนดให้สอบอะไรบ้างอ่ะค่ะ  ^^
   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   r_ka
   Guest IP
   #6
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้
   ถ้าเป็นวิศวะจะเป็น GRE ค่ะ ได้ข่าวว่า Verbal ยากกว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับประเทศด้วย
   ถ้าไปออส อังกฤษ ไม่ต้องใช้
   ถ้ายุโรป อเมริกา ใช้ค่ะ
   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   ACE
   Guest IP
   #7
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้
   GMAT

   *** GMAT ที่พูดถึงในบทความนี้ จะเป็น คะแนน GMAT ที่ออกข้อสอบโดย Graduate Management Admission Council ของอเมริกา ซึ่งไม่เกี่ยวกับ GMAT ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเมืองไทยทั้งกรุงเทพ และ เชียงใหม่ แต่อย่างใด***   Why : สอบ GMAT ไปทำไม?

   GMAT สอบเพื่อเอาไว้ใช้เรียน MBA ที่ Business School ทั่วโลก รวมไปถึงบางมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่จะใช้คะแนน GMAT ในการสมัครเรียน MBA หรือ ปริญญาเอกทางด้านบริหารธุรกิจ ตอนนี้ ถ้าใครจะเรียน ปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ ที่ ม.เชียงใหม่ ก็ต้องใช้คะแนน GMAT เช่นเดียวกัน   What : GMAT สอบอะไรบ้าง

   GMAT ไม่ว่าจะสอบที่เชียงใหม่ สอบที่กรุงเทพ ก็จะสอบเหมือนกัน เพราะจะสอบผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีรายละเอียดการสอบย่อ ๆ ดังต่อไปนี้

   1. Analytical Writing Assessment มี 1 หัวข้อ ซึ่งเป็นคำถามรูปแบบของ Analysis of an Argument มีเวลาให้ทำ 30 นาที

   ตัวอย่างคำถาม ได้แก่

   Question
   The following appeared in the editorial section of a monthly business news magazine:

   "Most companies would agree that as the risk of physical injury occurring on the job increases, the wages paid to employees should also increase. Hence it makes financial sense for employers to make the workplace safer: they could thus reduce their payroll expenses and save money."

   Discuss how well reasoned you find this argument. In your discussion be sure to analyze the line of reasoning and the use of evidence in the argument. For example, you may need to consider what questionable assumptions underlie the thinking and what alternative explanations or counterexamples might weaken the conclusion. You can also discuss what sort of evidence would strengthen or refute the argument, what changes in the argument would make it more logically sound, and what, if anything, would help you better evaluate its conclusion.   2. Integrated Reasoning มี 12 คำถาม ซึ่งลักษณะคำถามจะเป็น Multi-Source Reasoning, Graphic Interpretation, Two-Part Analysis, Table Analysis มีเวลาให้ทำทั้งหมด 30 นาที

   ตัวอย่างคำถาม ได้แก่ Yesterday was the deadline for our receipt of completed surveys from doctors who were invited to participate in the Medical Practice Priorities Survey. Did we get enough returns from this original group of invitees to get reliable statistics? Do we need to invite additional participants?

   Consider each of the following statements. Does the information in the three emails support the inference as stated?

   Yes


   No


   The administrator is unwilling to invite as many participants in the second group as were invited in the first group.

   The project coordinator does not expect to be able to meet the goal for numbers of completed surveys received.

   The administrator is willing to accept some risk of exceeding the budget for compensating participants.   3. Quantitative มี 37 คำถาม ซึ่งลักษณะคำถามจะเป็น Data Sufficiency, Problem Solving มีเวลาให้ทำทั้งหมด 75 นาที

   ตัวอย่างคำถาม ได้แก่

   If u > t, r > q, s > t, and t > r, which of the following must be true?

   I. u > s
   II. s > q
   III. u > r

   (A) I only
   (B) II only
   (C) III only
   (D) I and II
   (E) II and III   4. Verbal มี 41 คำถาม ซึ่งลักษณะคำถามจะเป็น Reading Comprehension, Critical Reasoning, Sentence Correction มีเวลาให้ทำทั้งหมด 75 นาที

   Question
   The cost of producing radios in Country Q is ten percent less than the cost of producing radios in Country Y. Even after transportation fees and tariff charges are added, it is still cheaper for a company to import radios from Country Q to Country Y than to produce radios in Country Y.

   The statements above, if true, best support which of the following assertions?

   (A) Labor costs in Country Q are ten percent below those in Country Y.
   (B) Importing radios from Country Q to Country Y will eliminate ten percent of the manufacturing jobs in Country Y.
   (C) The tariff on a radio imported from Country Q to Country Y is less than ten percent of the cost of manufacturing the radio in Country Y.
   (D) The fee for transporting a radio from Country Q to Country Y is more than ten percent of the cost of manufacturing the radio in Country Q.
   (E) It takes ten percent less time to manufacture a radio in Country Q than it does in Country Y.

   Where : GMAT สอบที่ไหน สมัครยังไง?

   GMAT ทั้งที่เชียงใหม่ และ กรุงเทพ สมัครที่ http://www.mba.com/

   ศูนย์สอบที่เชียงใหม่ อยู่ที่บริเวณ สหศรีภูมิเพลส ถ.มณีนพรัตน์ เมืองเชียงใหม่

   *Ace! ยังมีนักเรียนที่ประสบความสำเร็จอีกจำนวนมาก ซึ่งความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมเหล่านี้ เกิดขึ้นจริง และมีเพียง Ace! เท่านั้นกล้าที่เปิดเผย*

   ตั้งแต่ปี 2008 – 2012 Ace! ได้ช่วยให้นักเรียนได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่ออเมริกาแล้วไม่ต่ำกว่า 7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งนักเรียนเหล่านี้ ได้ทุนไปเรียนต่อที่ U. top ของอเมริกา เช่น Princeton, UCLA เป็นต้น
   หากต้องการประสบความสำเร็จเหมือนนักเรียนของ Ace! เริ่มตั้งแต่การสอบวัดระดับ เริ่มตั้งแต่การสอบวัดระดับ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งคะแนน toefl ในการขอทุน ตั้งแต่วันนี้ ติดต่อ 086-6703777, 081-8212686, 053-942896*
   เรียน class TOEICเชียงใหม่ TOEFLเชียงใหม่ SATเชียงใหม่ GREเชียงใหม่ GMATเชียงใหม่ IELTSเชียงใหม่ ที่ เชียงใหม่ Chiangmai
   The Academy for EducationUSA ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาต่ออเมริกา

   มา Ace! เพื่อพิชิตข้อสอบกับเรา
   เสริมความมั่นใจในการสอบ GREเชียงใหม่, GMATเชียงใหม่, TOEFL เชียงใหม่, pre-TOEFLเชียงใหม่, SATเชียงใหม่, TOEICเชียงใหม่, ภาษาอังกฤษเชียงใหม่


   มหา’ลัยระดับ TOP จะกลายเป็นเรื่องชิว ๆ
   เพราะ คณาจารย์ผู้ชำนาญของเราช่วยให้ผู้เรียนจำนวนมากประสบความสำเร็จในการเข้า เรียน ม. ชื่อดัง: Kellogg@Northwestern U., PENN, UCLA, UC San Diego, Boston U., Duke, Carnegie Mellon ฯ รวมทั้งโปรแกรม INTER ต่าง ๆ ในไทย

   ทำไมต้อง Ace! The Academy for EducationUSA
   แนะแนวฟรีโดยมืออาชีพจากศูนย์ EducationUSA รับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ พร้อมติวสอบ ที่นี่ที่เดียว
   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   asbot
   Guest IP
   #8
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้
   มันมีเว็บเรียนGMATออนไลน์ฟรีนะ ลองเข้าไปในนี้ www.land2learn.com
   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   Gipgae
   Guest IP
   #9
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้
   เราเรียนคอรสเดี่ยว GMAT ที่ english avenue bkk แถวๆ ชิดลมอยู่ (ติด mercury ville) สอนดีมากๆ เเต่ติดเรื่องราคาที่ค่อนข้างสูง อยากหาเพื่อนช่วยแชร์ด้วยกัน เพราะถ้าเรียน 2-3 คนค่าเรียนจะถูกลงเยอะ ตอนนี้้เรากำลังจะต่อคอร์สอยู่ เราเรียนแบบผสม verbal + math เรียนมา 2 เดือนรู้สึกว่าดีมากโดยเฉพาะตรง critical reasoning เมื่อก่อนเราทำไม่ค่อยได้เลย งงงงงงโจทย์มากกก เคยเรียนที่อื่นเป็นกลุ่มแบบสิบกว่าคน พอทำเเบบฝึกหัด ยังไงก็ไม่เข้าใจ แต่ตอนนี้ทำได้มากกว่า 70% แล้ว เราต้องใช้คะแนน ช่วง november ถ้าใครจะเรียนเร็วๆ นี้: เบอร์พี่ที่สถาบัน 0866774367
   ตอบกลับ
  • ความเห็นนี้ถูกลบ :(

   ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากถูกลบโดยทีมงาน

   ถูกลบเนื่องจาก:
   ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากถูกลบโดยทีมงาน
   edutrain
   Guest IP
   #10
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้
   น้องๆที่กำลังหาคอร์สเรียน GMAT เพื่อสอบเรียนต่อต่างประเทศ ทางสถาบัน edutrain มีคอร์สติวเข้มข้นโดยคณาจารย์มากประสบการณ์ระดับ PhD/MBA/MA/M.Ed/MS เพราะฉะนั้นน้องๆมั่นใจได้เลยค่ะว่าจะได้รับความรู้ที่แน่นและเจาะลึก สามารถทำคะแนนสูงๆได้แน่นอน ทางเราสอนเป็นภาษาอังกฤษค่ะ มีสอนทั้งแบบกรุ๊ปเล็กและแบบตัวต่อตัวให้เลือกค่ะ สถาบันอยู่บีทีเอสราชดำริค่ะ ทางทางสะดวก หากน้องๆคนไหนสนใจติดต่อ 086-888-5367, 02-650-2332 id:edutrainka
   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #11
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   A : เห็นข้อสอบแล้วจะร้องไห้เลยค่ะ

   B : มันยากหรอ?

   A : ป่าว มันเป็นภาษาอังกฤษ แปลไม่ได้ T_T

   ตอบกลับ
  • ความเห็นนี้ถูกลบ :(

   ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากถูกลบโดยทีมงาน

   ถูกลบเนื่องจาก:
   ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากถูกลบโดยทีมงาน
   IP
   #12
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้
   GMAT ยากเหมือนกัน ทำไม่ค่อยทันเลย
   https://ielts-toeic-ged-chulatutor.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/02/facebook-gmat.jpg
   ตอบกลับ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?