ปรับสีเว็บเป็นปกติ
ความคิดเห็น

11

จำนวนแชร์
351

        สวัสดีค่ะน้องๆชาว Dek-D.com เมื่อคราวก่อน พี่สตางค์ ได้นำทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศต่างๆมาฝากน้องๆ โดยได้พูดถึงทุนการศึกษาจากสหภาพยุโรปไปนิดหน่อย (ใครยังไม่เคยอ่าน คลิกเลย!) วันนี้ พี่สตางค์ ก็เลยอยากจะนำทุนนี้มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้น เพราะพี่ว่าทุนนี้เป็นอีกทุนหนึ่งที่ดีมากๆ ให้เราได้ไปศึกษาต่อในหลายประเทศของทวีปยุโรปด้วยทุนเดียว แถมยังเป็นทุนเต็มจำนวนอีกต่างหาก ถ้ายังไงเราไปทำความรู้จักโครงการ Eramus Mundus กันเลยดีกว่าค่ะ ^^
                  
                              

Eramus Mundus
        

อยากเรียนฟรีๆที่ยุโรป ต้องรู้จักทุนนี้ Erasmus Mundus!


        Eramus Mundus หรือ อีราสมุส มุนดุส เป็นโครงการที่สนับสนุนการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในยุโรป ซึ่งสนับสนุนโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศอื่นๆ และผลักดันให้การศึกษาในทวีปยุโรปเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในระดับโลกค่ะ โดยโครงการ Erasmus Mundus นี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน หรือ 3 Actions ได้แก่

        Action 1: ทุนการศึกษาในโครงการหลักสูตรปริญญาร่วม ของกลุ่ม Erasmus Mundus consortium** ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

        Action 2: ทุนการศึกษาในโครงการร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศยุโรปและประเทศโลกที่สามในทุกระดับอุดมศึกษา (ทุกระดับ)

        Action 3: การส่งเสริมการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของยุโรปผ่านโครงการต่างๆ เพื่อให้ยุโรปได้กลายที่เป็นที่รู้จักและที่สนใจ ในด้านของการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของโลก

        **ในส่วนที่นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจและพูดถึงกันมากๆ ก็คือในส่วนของ Action 1 ซึ่งเป็นการทางคณะกรรมาธิการยุโรปจะประสานงานกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆกว่า 200 มหาวิทยาลัยของยุโรปให้รวมกลุ่มกันเรียกว่า Erasmus Mundus consortium คือกลุ่มมหาวิทยาลัยในยุโรปอย่างน้อย 3 สถาบัน ที่มีสาขาอยู่ในอย่างน้อย 3 ประเทศ โดยคณะกรรมาธิการยุโรปก็จะจัดสรรเงินทุน ให้แก่กลุ่มมหาวิทยาลัยเหล่านั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับนักเรียนจากประเทศโลกที่สามและประเทศยุโรปให้ได้มาเรียนกันค่ะ

  
รายละเอียดเพิ่มเติม Action 1

อยากเรียนฟรีๆที่ยุโรป ต้องรู้จักทุนนี้ Erasmus Mundus!         ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่มีการร่วมมือกันระหว่างสถาบันต่างๆในยุโรป  หรือ consortium ของมหาวิทยาลัยต่างๆของยุโรปที่ตั้งอยู่ในประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ ที่ได้สร้างและจัดหลักสูตรในระดับปริญญาโทขึ้นไปร่วมกัน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงและมีระยะเวลาศึกษา 1-2 ปี และจะต้องมอบปริญญาหลักสูตรที่เป็นแบบ Joint Degree, Double Degree หรือ Multiple Degree ที่ได้รับการรับรองจากทุกสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมอยู่ใน Consortium ค่ะ ซึ่งก็จะมี :
              - Action 1 A เป็น หลักสูตรปริญญาโทร่วม Erasmus Mundus Masters Courses (EMMCs)
>> อ่านรายละเอียด CLICK!

- Action 1 B เป็น หลักสูตรปริญญาเอกร่วม Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJDs)
>> อ่านรายละเอียด CLICK!


อยากเรียนฟรีๆที่ยุโรป ต้องรู้จักทุนนี้ Erasmus Mundus! ซึ่งสาขาวิชาที่ครอบคลุม (คร่าวๆ) มีดังนี้

 •  Agriculture and Veterinary
 •  Engineering, Manufacture and Construction
 •  Health and Welfare
 •  Humanities and Arts
 •  Science, Mathematics and Computing
 •  Social Sciences, Business and Law


ผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุน

       ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนได้แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากประเทศโลกที่สามและประเทศในยุโรป (European and third-country individuals) โดยผู้สมัครทุนระดับปริญญาโทต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำ ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร และแต่ละสถาบัน ว่ามีกำหนดกฎเกณฑ์อย่างไรในการรับสมัครค่ะ แต่ทั้งนี้ผู้สมัครทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาหรือทำงานในยุโรปเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 12 เดือน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรค่ะ


ขั้นตอนการสมัครขอทุน

อยากเรียนฟรีๆที่ยุโรป ต้องรู้จักทุนนี้ Erasmus Mundus! 1. เข้าไปดูรายชื่อหลักสูตรที่สามารถขอทุน Erasmus Mundus
     กลุ่มมหาวิทยาลัยต่างๆจะเป็นผู้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของตน  ซึ่งสามารถเข้าไปดูรายชื่อหลักสูตรทั้งหมดที่สามารถขอทุนได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้

- หลักสูตรระดับปริญญาโท Erasmus Mundus Masters Courses (EMMCs) CLICK

- หลักสูตรระดับปริญญาเอก Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJDs) CLICK
2. คลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดของหลักสูตรที่เราสนใจ
      2.1 ดาวน์โหลดรายละเอียดที่เป็นไฟล์ PDF จะทำให้เราได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรนั้น ๆ เช่น รายชื่อมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน consortium ของหลักสูตรนั้น, ระยะเวลาในการเรียน และภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน เป็นต้น  
      2.2 เข้าไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหลักสูตร (Course Website)เพื่อศึกษารายละเอียดดังต่อไปนี้ :

 • รายละเอียดของหลักสูตร เช่น เนื้อหาวิชาเรียน หัวข้อวิจัย
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เกณฑ์การคัดเลือก
 • วิธีการสมัคร และ เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 • กำหนดการในการรับสมัครเข้าศึกษา (เช่น วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการรับเอกสาร)


3. เตรียมเอกสารการสมัครให้พร้อม

 • อยากเรียนฟรีๆที่ยุโรป ต้องรู้จักทุนนี้ Erasmus Mundus!  เอกสารแสดงผลการสอบต่างๆที่กำหนด เช่น ผลสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS)หรือ การสอบอื่นๆ เช่น GRE หรือ GMAT เป็นต้น โดยจะต้องให้มีผลผ่านระดับคะแนนที่กำหนดไว้ของแต่ละหลักสูตร
 •  เตรียม Statement of Purpose หรือ Letter of Motivation ใครอยากรู้ เทคนิคการเขียน Statemetn of Purpose สามารถตามอ่านได้ที่นี่เลยค่ะ CLICK!
 •  เตรียม Letter of Recommendations ตามจำนวนที่กำหนด โดยควรจะต้องเผื่อเวลาล่วงหน้าเพื่อติดต่อหาอาจารย์หรือบุคคลที่จะเขียนให้ ไม่กระชั้นชิดใกล้เวลาต้องส่งเอกสารจนเกินไป
 •  เตรียมเอกสารสำหรับการสมัครอื่นๆที่ระบุ เช่น ใบแสดงผลการเรียน (Transcript), ใบปริญญา (Certificates), และเอกสารอื่น ๆ ให้ครบถ้วน


4. ยื่นใบสมัครขอรับทุนโดยตรงกับมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ประสานงานของหลักสูตรนั้นๆ (โดยทั่วไปสามารถสมัครเรียนผ่านทางออนไลน์ได้) แต่อย่าลืมว่าจะต้องเผื่อเวลาส่งเอกสารต่าง ๆ ไปให้ถึงมหาวิทยาลัยต่างๆให้ทันภายในเวลาที่กำหนดด้วยนะคะ
                                                           

ตารางเวลาโดยประมาณ


อยากเรียนฟรีๆที่ยุโรป ต้องรู้จักทุนนี้ Erasmus Mundus! (ปี n คือ ปีที่เราต้องการขอรับทุนและเข้ารับการศึกษา เช่น ต้องการเข้ารับการศึกษาในปี 2013 ปี n-1 ก็คือปี 2012  เป็นต้น)

1) ช่วงธันวาคม “ปี n-1”: เผยแพร่ข้อมูลการสมัคร รวมถึงรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดให้ขอทุนของปีนั้นๆ
2) เมษายน “ปี n”: สิ้นสุดการรับสมัคร
3) พฤษภาคม - มิถุนายน “ปี n”: ช่วงของการประเมิณและคัดเลือกผู้สมัคร
4) กรกฎาคม “ปี n”: ประกาศผลการคัดเลือก เผยรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน
5) กรกฎาคม - กันยายน “ปี n”: ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเซ็นต์สัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับทุน
6) กันยายน “ปี n” : เริ่มการศึกษา


                                     
มูลค่าทุนการศึกษา

        ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวน “full scholarships” (สำหรับนักศึกษาจากประเทศโลกที่สามเท่านั้น สำหรับนักศึกษาจากประเทศในยุโรปจะเป็นการสนับสนุนทางการเงิน หรือ financial contribution) โดยผู้ได้รับทุนจะต้องไปศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยของแต่ละหลักสูตรในยุโรปไม่น้อยกว่า 2 มหาวิทยาลัย รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยทุนจะครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียนและวิจัย ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายรายเดือน

        สำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักศึกษาจากประเทศโลกที่สาม จะมีมูลค่าขั้นต่ำคือ € 14,000 (ประมาณ 540,000 บาท) สำหรับหลักสูตรปริญญาโทระยะเวลา 10 เดือน และมากที่สุดคือ € 48,000 (ประมาณ 1,860,000 บาท) สำหรับหลักสูตรปริญญาโทระยะเวลา 2 ปี (24 เดือน) ส่วนหลักสูตรปริญญาเอก จะมีมูลค่ารวมระหว่าง € 61,200 - € 129,900 (ประมาณ 2,370,000 - 5,000,000 บาท)
                                     

        #Tips

อยากเรียนฟรีๆที่ยุโรป ต้องรู้จักทุนนี้ Erasmus Mundus!         ชื่อ "อีราสมุส มุนดุส" มาจากชื่อนักปราชญ์ชาวดัทช์ที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 16 นามว่า อีราสมุส Erasmus หรือ เดสิเดอริอุส อีราสมุส แห่งรอตเตอร์ดาม เป็นผู้แต่งหนังสือที่มีชื่อเสียงและได้รับการกล่าวขวัญถึงมากในยุคนั้น แต่เดิมทุนนี้ใช้ชื่อว่า Erasmus อย่างเดียว ซึ่งเป็นทุนที่มอบให้กับนักศึกษาในสหภาพยุโรปให้ไปเรียนในประเทศอื่นๆของทวีป แต่ต่อมามีการขยายขอบเขตของโครงการเป็นระดับโลก จึงได้เพิ่มคำว่า "Mundus" ซึ่งแปลว่า “โลก” เข้าไปด้วย เพื่อให้เห็นขอบเขตของโครงการที่ขยายไปครอบคลุมทั่วโลกนั่นเอง                            
      หวังว่าหลายๆคนที่กำลังสนใจโครงการ Erasmus Mundus กันอยู่ คงจะได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วนะคะ ^^ ยังไงก็อยากให้นักเรียนไทยสมัครกันเยอะๆค่ะ เพราะ พี่สตางค์ ว่าทุนนี้เป็นทุนที่ดีมากๆเลยนะ หากว่าใครสนใจอยากอ่านรายละเอียดโครงการนี้เพิ่มเติม ก็สามารถเข้าไปหาอ่านกันได้ที่ http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php ใครที่จะสมัครทุนนี้ในปีต่อ ๆ ไป พี่สตางค์ ก็ขอเอาใจช่วยให้ได้ทุนกันทุกคนเลยนะคะ ^0^  

                                              

อยากเรียนฟรีๆที่ยุโรป ต้องรู้จักทุนนี้ Erasmus Mundus!

อยากเรียนฟรีๆที่ยุโรป ต้องรู้จักทุนนี้ Erasmus Mundus! TWITTER@STANGDEKD

                        

ภาพประกอบ : relex.espol.edu.ec, eeas.europa.eu,
ethicalcomment.wordpress.com, happywimmy.com

                                         


ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกที่สุด

ความคิดเห็น

11

จำนวนแชร์
351

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

11 ความคิดเห็น

 1. 3 ส.ค. 2555, 10:04 น.
  น่าไปจัง
  #1
 2. 3 ส.ค. 2555, 10:49 น.
  อยากได้ป.ตรี นี่ Action 2 ใช่มั้ยคะ?

  น่าสนใจๆมากๆ อยากไปคะ ระหว่างทุนนี้ กับของออสเตรเลีย แบบไหนดีกว่ากันนะ
  #2
 3. #3 vieww
  3 ส.ค. 2555, 21:42 น.
  ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะค่ะ อยากได้ทุนนี้มาก อยากไปเยอรมัน
  #3
 4. #4 dexter
  4 ส.ค. 2555, 15:27 น.
  กะจะเอาทุนนี้เหมือนกันครับ หลังจากเอาโทที่ไทยจบ
  #4
 5. 4 ส.ค. 2555, 23:18 น.
  ไม่มีม.ปลายบ้างเหรอค่ะ
  #5
 6. 19 ส.ค. 2555, 00:13 น.
  น่าสนใจค่ะ กำลังจะต่อโทพอดี ขอบคุนค่ะ
  #6
 7. 19 ส.ค. 2555, 14:27 น.
  นั่นสิอยากให้มีทุนของ มัธยมปลายมั่งอ่ะคะ
  #7
 8. #8 Vinda
  1 ม.ค. 2556, 11:59 น.
  ตามกฎที่บอกว่า ห้ามเรียนหรือทำงานในประเทศที่กำหนดมากกว่า12เดือน ในเวลา5ปีนี้ รวมถึงไปท่องเที่ยวด้วยหรือเปล่าคะ ถ้าเพิ่งเดินทางไปเยี่ยมญาติที่นอร์เวย์เมื่อเดือนมิถุนายน-กันยายน2012 จะมีสิทธิ์สมัครในปีนี้มั้ยค่ะ สนใจทุนนี้มากๆค่ะ ขอบคุณค่ะ
  #8
 9. 30 เม.ย. 2556, 15:41 น.
  อยากไปๆๆๆๆ
  #9
 10. #10 Cmytg
  21 พ.ค. 2556, 04:59 น.
  ป.ตรีนี่แค่ทุนแลกเปลี่ยนค่ะน้อง 1 ภาคการศึกษา
  #10
 11. #11 นักเดินทาง
  17 ก.ค. 2557, 13:46 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ขอบคุณมากๆค่ะ น่าไปมากๆเรยย
  #11

แสดงความคิดเห็น

ถึงพี่จะน้ำเน่า แต่ก็เห็นเงาจันทร์นะจ๊ะ, พระจันทร์ดวงไหนหว่า? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .