/>

แนะนำ 4 มหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลกในทวีปแอฟริกา []

วิว
     สวัสดีค่ะน้องๆ ชาว Dek-D.com วันนี้ พี่พิซซ่า จะมาแนะนำมหาวิทยาลัยชั้นนำของทวีปที่ไม่ค่อยมีคนไทยไปเรียนกันซักเท่าไหร่ นั่นคือทวีปแอฟริกาค่ะ และมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในทวีปแอฟริกาก็ได้อันดับที่ 191 ของโลกด้วย ฉะนั้นก็เป็นตัวเลือกที่ดีอีกที่สำหรับใครที่มองหาที่เรียนต่อต่างประเทศอยู่นะคะ


University of Cape Town (อันดับที่ 191 ของโลก)


     มหาวิทยาลัยเคปทาวน์ตั้งอยู่ที่เมืองเคปทาวน์ ประเทศเซาธ์แอฟริกา ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1829 และเป็นผู้นำด้านการศึกษาในภูมิภาคนี้มาโดยตลอด ตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่บริเวณตีนเขา Devil's Peak พร้อมให้นักศึกษาได้ชมเมืองเคปทาวน์แบบพาโนราม่าได้ทุกวัน ที่นี่มีสังคมนักศึกษาที่หลากหลายเพราะมีนักศึกษามาจาก 100 ประเทศทั่วโลก จึงเหมาะกับผู้ที่สนใจวัฒนธรรมที่หลากหลายค่ะ


Photo credit: www.uct.ac.za

คณะที่เปิดสอน

คณะมนุษยศาสตร์
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาตรี > การศึกษาเรื่องเพศ, การพัฒนาสังคม, ภาษาต่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, วรรณกรรมแอฟริกา
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท > แอฟริกาศึกษา, การออกแบบท่าเต้น, บรรพชีวินวิทยา, เศรษฐศาสตร์สุขภาพ, การเขียนบทละคร, จิตวิทยาองค์กร
คณะวิทยาศาสตร์
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาตรี > ชีววิทยาประยุกต์, ดาราศาสตร์ฟิสิกส์, ชีวเคมี, การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์, ระบบนิเวศ, สมุทรศาสตร์, กายวิภาค
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท > ดาราศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์, การอนุรักษ์, การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ, การตัดสินใจ
คณะพาณิชยศาสตร์
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาตรี > การบัญชี, การเงินและภาษี, ระบบสารสนเทศ, สถิติ
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท > การจัดการ, กฎหมายธุรกิจ, บริหารธุรกิจ, การตลาด


Photo credit: www.uct.ac.za

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
     สาขาที่น่าสนใจ > อายุรแพทยศาสตร์, รังสีวิทยา, การบำบัด, สูตินรีเวช, กุมารเวช, สาธารณสุข
คณะนิติศาสตร์
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาตรี > กฎหมายธุรกิจ, กฎหมายแรงงาน, กฎหมายครอบครัว, กฎหมายสิ่งแวดล้อม
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท > กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, อาชญวิทยา, กฎหมายยุติธรรม, สิทธิมนุษยชน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาตรี > วิศวโยธา, วิศวเคมี, สถาปัตยกรรมศาสตร์, ออกแบบผังเมือง
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท > การโทรคมนาคม, การจัดการและบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง, พลังงานนิวเคลียร์
สถาบันธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย
     MBA, Executive MBA, พาณิชยศาสตร์


Photo credit: www.uct.ac.za

คุณสมบัติผู้สมัคร

     สำหรับปริญญาตรี > หากจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติและมีผลสอบ A-level ในรายวิชาที่คณะต้องการ สามารถสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรีได้เลย ส่วนผู้จบการศึกษาแบบอื่นต้องเข้าเรียนปี 1 ในมหาวิทยาลัยในประเทศให้จบก่อน จึงสามารถสมัครเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเคปทาวน์ได้ หรืออาจส่งทรานสคริปต์ม.ปลายให้มหาวิทยาลัยดูก่อนก็ได้ว่าจำเป็นต้องสอบเอนทรานซ์ของเซาธ์แอฟริกาก่อนมั้ย
     สำหรับปริญญาโท > จบปริญญาตรี (และต้องให้ SAQA รับรองคุณวุฒิว่าเทียบเท่ากับระดับการศึกษาในเซาธ์แอฟริกาก่อน) บางสาขาเช่นดนตรีและการแสดงจะต้องส่งพอร์ตฟอลิโอและเทปออดิชั่นมาด้วย ส่วนสาขาด้านธุรกิจจำเป็นต้องมีผลสอบ GMAT
     ส่วนระดับภาษาอังกฤษ ต้องมีผลสอบ TOEFL (cbt) 230 คะแนนขึ้นไปหรือ IELTS 7.0 คะแนนขึ้นไปโดยไม่มีพาร์ทใดต่ำกว่า 6.0


Photo credit: www.uct.ac.za

ค่าใช้จ่าย

     ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี ประมาณ 200,000 บาทต่อปี
     ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโทแบบ Taught ประมาณ 125,000 บาทต่อปี
     ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโทแบบ Research ประมาณ 135,000 บาทต่อปี

ถ้าสนใจมหาวิทยาลัยเคปทาวน์ สามารถตามไปดูต่อได้ที่ www.uct.ac.zaUniversity of the Witwatersrand (อันดับที่ 359 ของโลก)


     มหาวิทยาลัยวิทวอเทอร์สแรนด์หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า Wits University ตั้งอยู่ที่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศเซาธ์แอฟริกา เมืองที่เป็นศูนย์กลางด้านการค้าและอุตสาหกรรมแห่งทวีปแอฟริกาก็ว่าได้ ก่อตั้งขึ้นในปี 1896 ในฐานะโรงเรียนการทำเหมืองแห่งเซาธ์แอฟริกา ก่อนจะพัฒนาและขยับฐานะขึ้นมาเรื่อยๆ จนเป็นมหาวิทยาลัยในปี 1922 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยวิทส์มีชื่อเสียงในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัยแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกา มีห้องสมุดภายในถึง 16 แห่ง และยังมีทุนมากมายมอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ

คณะที่เปิดสอน
คณะมนุษยศาสตร์
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาตรี > อักษรศาสตร์ (เรียน 3 ปี), ภาพยนตร์และโทรทัศน์, การละคร, การบำบัดการพูดและฟัง, สังคมสงเคราะห์, ครุศาสตร์
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท > การศึกษาความหลากหลาย, การอพยพ, การเปลี่ยนแปลงทางสังคม, วารสารศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาตรี > สัตววิทยา, เคมี, คอมพิวเตอร์, ธรณีวิทยา, ชีวโมเลกุล, สถิติ
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท > การวิจัยทางบรรพชีวินวิทยา, ธรณีเศรษฐศาสตร์, วิทยาศาสตร์วัสดุ, วิวัฒนาการ

คณะพาณิชยศาสตร์ นิติศาสตร์ และการจัดการ
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาตรี > พาณิชยศาสตร์, การบัญชี, เศรษศาสตร์, นิติศาสตร์ (เรียน 3 ปีทุกสาขาในคณะ แต่ถ้าอยากเรียนรวมทั้งด้านบัญชีและนิติสามารถเรียนควบได้เป็น 5 ปี ได้ปริญญาตรี 2 ใบ)
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท > บริหารธุรกิจ, การจัดการนโยบายสาธารณะ, นิติศาสตร์, การเป็นเจ้าของกิจการ, การลงทุน
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาตรี > ทันตแพทยทศาสตร์, แพทยศาสตร์และศัลยแพทยศาสตร์ (6 ปี), พยาบาลศาสตร์, กายภาพบำบัด, เภสัชศาสตร์
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท > แพทยศาสตร์, ระบาดวิทยา, นิติวิทยาศาสตร์, แพทยศาสตร์เขตร้อน, พันธุกรรมมนุษย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาตรี > วิศวโยธา, ไฟฟ้า, วิศวกรรมชีวการแพทย์, การวางผังเมือง
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท > การทำเหมือง, วิศวอากาศยาน, เศรษฐศาสตร์การก่อสร้าง, สถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

     สำหรับปริญญาตรี > หากจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติและมีผลสอบ A-level ในรายวิชาที่คณะต้องการ สามารถสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรีได้เลย ส่วนผู้จบการศึกษาแบบอื่นต้องเข้าเรียนปี 1 ในมหาวิทยาลัยในประเทศให้จบก่อน จึงสามารถสมัครเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเคปทาวน์ได้ หรืออาจส่งทรานสคริปต์ม.ปลายให้มหาวิทยาลัยดูก่อนก็ได้ว่าจำเป็นต้องสอบเอนทรานซ์ของเซาธ์แอฟริกาก่อนมั้ย
     สำหรับปริญญาโท > จบปริญญาตรี และต้องให้ SAQA รับรองคุณวุฒิว่าเทียบเท่ากับระดับการศึกษาในเซาธ์แอฟริกาก่อน
     ส่วนระดับภาษาอังกฤษ ต้องมีผลสอบ IELTS 7.0 คะแนนขึ้นไป

ค่าใช้จ่าย

     ระดับปริญญาตรีแต่ละสาขามีค่าเล่าเรียนที่ต่างกันค่อนข้างเยอะ สาขาที่ถูกที่สุดคือครุศาสตร์ ประมาณ 155,000 บาทต่อปี สาขาที่แพงที่สุดคือวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประมาณ 305,000 บาทต่อปี
     ระดับปริญญาโทแต่ละสาขามีค่าเล่าเรียนที่ต่างกันค่อนข้างเยอะเช่นกัน สาขาที่ถูกที่สุดคือนิติศาสตร์แบบ Research ประมาณ 35,000 บาทต่อปี สาขาที่แพงที่สุดคือการจัดการ ประมาณ 303,000 บาทต่อปี

     ถ้าสนใจมหาวิทยาลัยวิทวอเทอร์สแรนด์ สามารถตามไปดูต่อได้ที่ www.wits.ac.zaThe American University in Cairo (อันดับที่ 365 ของโลก)


     มหาวิทยาลัยอเมริกันแห่งกรุงไคโรเป็นมหาวิทยาลัยแบบ Liberal Arts ที่ยึดการเรียนการสอนตามแบบและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และใช้ภาษาอังกฤษในการสอนทั้งหมด ถือเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศอียิปต์ มีนักศึกษาจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลกมาเรียนที่นี่ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดเล็กที่สุดในบทความนี้ เพราะมีจำนวนนักศึกษาปีละไม่ถึง 7,000 คน นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 1 ในภูมิภาคแอฟริกาเหนืออีกด้วยค่ะ

สาขาที่เปิดสอน
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาตรี > บัญชี, ไอยคุปต์วิทยา, สถาปัตยกรรมอิสลาม, การสื่อสารการตลาด, วิจิตรศิลป์, เทคโนโลยีดนตรี, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมปิโตรเลียม
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท > บริหารธุรกิจ, สถานการณ์โลก, กฎหมายนานาชาติ, รัฐประศาสนศาสตร์, นโยบายสาธารณะ, วารสารศาสตร์ดิจิตอล, ระบบหุ่นยนต์

คุณสมบัติผู้สมัคร

     สำหรับปริญญาตรี > เหมือนกับผู้ที่ต้องการสมัครเรียนต่อในสหรัฐอเมริกา คือต้องจบมัธยมปลายหรือเทียบเท่า และมีผลสอบ SAT หรือ ACT และถ้ามีผลสอบวิชา AP ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ต้องการเรียนต่อจะพิจารณาเป็นพิเศษ นอกจากนี้ก็ต้องมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ด้วย
     สำหรับปริญญาโท > จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยรวม 2.75 ขึ้นไป โดยมีเกรดรวมเฉพาะวิชาเอกเกิน 3.0 ถ้ามีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ นอกจากนี้ก็ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษอย่าง TOEFL หรือ IELTS ด้วยค่ะ (สำหรับสาขาด้านบริหารธุรกิจต้องมีผลสอบ GMAT)

ค่าใช้จ่าย

     ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี ประมาณ 447,000 ต่อเทอม
     ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโท ประมาณ 335,000 ต่อเทอม

     ถ้าสนใจมหาวิทยาลัยอเมริกันแห่งกรุงไคโร สามารถตามไปดูต่อได้ที่ new.aucegypt.eduStellenbosch University (อันดับที่ 395 ของโลก)


     มหาวิทยาลัยสเตลเลนบอช ตั้งอยู่ในเมืองสเตลเลนบอช ประเทศเซาธ์แอฟริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 1903 มีชื่อเสียงในฐานะเป็นผู้ออกแบบและสร้างดาวเทียมขนาดเล็กได้เป็นคนแรกในทวีปแอฟริกา นั่นคือดาวเทียม SUNSAT มหาวิทยาลัยนี้มีนักศึกษาเกือบ 30,000 คนต่อปี มีวิทยาเขต 5 แห่ง โดยตั้งอยู่ในตัวเมือง 2 แห่ง และอยู่ชานเมืองอีก 3 แห่ง

คณะที่เปิดสอน
คณะอักษรศาสตร์และสังคมศาสตร์
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาตรี > ภาษาและวัฒนธรรม, การขับเคลื่อนทางสังคม, การจัดการทรัพยากรบุคคล, การศึกษาด้านการเมือง ปรัชญา และเศรษฐศาสตร์
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท > จิตวิทยาที่ปรึกษาชุมชน, ภาษาศาสตร์, ดนตรี, วัฒนธรรมโบราณ, การเขียนเชิงสร้างสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาตรี > ระบบนิเวศ, วิทย์กีฬา, วิทยาศาสตร์กายภาพ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท > ชีวโมเลกุล, เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับพืช, พฤกษศาสตร์, ธรณีวิทยา, วิทยาศาสตร์โพลีเมอร์
คณะครุศาสตร์
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาตรี > ครุศาสตร์การศึกษาทั่วไป, การจัดการการศึกษา, นโยบายทางการศึกษา
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท > การจัดการนโยบายทางการศึกษา, จิตวิทยาการศึกษา, การวิจัยการศึกษาในระดับสูง
คณะเกษตรศาสตร์
      สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาตรี > วิทยาศาสตร์ดินและพืช, การจัดการการเกษตรและเศรษฐศาสตร์การเกษตร, การจัดการฟาร์มสัตว์, การอนุรักษ์, วิทยาศาสตร์อาหาร
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท > เศรษฐศาสตร์การเกษตร, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, โภชนาการ, ป่าไม้, พืชเขตร้อน, พยาธิวิทยาในพืช

คณะนิติศาสตร์
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาตรี > นิติศาสตร์, กฎหมายพาณิชย์, กฎหมายมหาชน
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท > การวิจัยด้านกฎหมาย, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
คณะเทวศาสตร์
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาตรี > ศาสนศาสตร์, เทววิทยา
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท > คริสเตียนศึกษา, ศาสนสถานศึกษา, จิตวิทยาการให้คำปรึกษาในแง่ศาสนา, การเทศนา
คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาตรี > เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจนานาชาติ, การบัญชี, จิตวิทยาอุตสาหการ
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท > การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน, การจัดการโลจิสติกส์, การศึกษาอนาคต, การพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาตรี > วิศวเคมี, วิศวโยธา, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, อิเล็กทรอนิกส์เชิงกล
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท > การจัดการทางวิศวกรรม, การวิจัยกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง > ระบาดวิทยา, พันธุกรรมมนุษย์, พยาธิวิทยา, เภสัชศาสตร์, การรักษาโรคที่เกิดจากการอยู่ใต้น้ำ, การรักษาด้วยนิวเคลียร์
     สาขาที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท > ประสาทวิทยา, ศัลยกรรมประสาท, อายุรกรรม, มิญชวิทยา (เนื้อเยื่อ), หทัยวิทยา (หัวใจ), วักกวิทยา (ไต)

คุณสมบัติผู้สมัคร

     สำหรับปริญญาตรี > หากจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติและมีผลสอบ A-level ในรายวิชาที่คณะต้องการ สามารถสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรีได้เลย ส่วนผู้จบการศึกษาแบบอื่นต้องเข้าเรียนปี 1 ในมหาวิทยาลัยในประเทศให้จบก่อน จึงสามารถสมัครเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสเตลเลนบอชได้ หรืออาจส่งทรานสคริปต์ม.ปลายให้มหาวิทยาลัยดูก่อนก็ได้ว่าจำเป็นต้องสอบเอนทรานซ์ของเซาธ์แอฟริกาก่อนมั้ย
     สำหรับปริญญาโท > จบปริญญาตรี และต้องให้ SAQA รับรองคุณวุฒิว่าเทียบเท่ากับระดับการศึกษาในเซาธ์แอฟริกาก่อน
     ส่วนระดับภาษาอังกฤษ ต้องมีผลสอบ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL (ibt) 79 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL (cbt) 213 คะแนนขึ้นไป

ค่าใช้จ่าย

     ระดับปริญญาตรีแต่ละสาขามีค่าเล่าเรียนที่ต่างกันค่อนข้างเยอะ สาขาที่ถูกที่สุดคือการศึกษาละครและภาพยนต์ ประมาณ 107,000 บาทต่อปี สาขาที่แพงที่สุดคือแพทยศาสตร์และศัลยแพทยศาสตร์ ประมาณ 163,000 บาทต่อปี โดยยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ
     ระดับปริญญาโทให้ติดต่อคณะนั้นๆ โดยตรง

     ถ้าสนใจมหาวิทยาลัยสเตลเลนบอช สามารถตามไปดูต่อได้ที่ www.sun.ac.za/english


     และทั้งหมดนี้คือมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลกของทวีปแอฟริกาค่ะ ส่วนมากจะอยู่ในประเทศเซาธ์แอฟริกาเพราะเป็นประเทศที่ค่อนข้างทันสมัยกว่าประเทศอื่นๆ ในทวีป ใครที่สนใจไปเรียนต่อต่างประเทศและไม่อยากเจอคนไทยด้วยกันเยอะ แต่อยากได้ความรู้จากมหาวิทยาลัยระดับต้นๆ ของโลก ลองดูหลักสูตรของสถาบันเหล่านี้นะคะ


 


อันดับของโลกในบทความนี้อ้างอิงจาก QS World University Rankings 2016/17
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=pizza

พี่พิซซ่า - ผู้เขียน

คอลัมนิสต์ฝ่ายเรียนต่อนอก

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#เรียนต่อ #แอฟริกา #อียิปต์ #แอฟริกาใต้ #ปริญญาตรี #ปริญญาโท

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?