ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
317
     สวัสดีค่ะน้องๆ ชาว Dek-D.com หลายคนที่อยากไปเรียนต่อต่างประเทศอาจจะกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย และก็คงอยากทำงานพิเศษระหว่างเรียน แต่ถ้าเรียนเต็มเวลาแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปทำงานอีกล่ะ ลองมาทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัย Birkbeck มหาวิทยาลัยภาคค่ำแห่งเดียวในลอนดอนที่มีสอนทั้งหลักสูตรเต็มเวลาและภาคพิเศษ โดยวิชาเรียนแทบทั้งหมดจะเริ่มจากช่วงเย็นเป็นต้นไปค่ะ


Birkbeck, University of London


Birkbeck มหาวิทยาลัยภาคค่ำหนึ่งเดียวในลอนดอน
By Matt From London (http://www.flickr.com/photos/londonmatt/3052347793)
[CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

     แม้มหาวิทยาลัยเบิร์คเบ็คจะเปิดเมื่อปี 1920 แต่เดิมก็เป็นสถาบันการศึกษาท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี 1823 และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบมาโดยตลอด และเมื่อเบิร์คเบ็คได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ University of London ก็ยิ่งเป็นการการันตีมาตรฐานการศึกษาว่าอยู่ในระดับเดียวกันกับวิทยาลัยอื่นๆ ในเครือของ University of London บางคนเห็นว่าเบิร์คเบ็คเป็นมหาวิทยาลัยภาคค่ำแล้วจะมีการเรียนการสอนดีสู้มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนช่วงเวลาปกติหรือไม่ จริงๆ แล้วถือว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษและของโลกเลยค่ะ จากผลการจัดอันดับทั้งของ QS และ THE จัดให้เบิร์คเบ็คติด 1 ใน 40 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร และติด 1 ใน 300 อันดับของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก
     เบิร์คเบ็คเห็นว่าใครๆ ก็คงอยากเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่มีการเรียนการสอนที่ดี มีงานวิจัยมากมาย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการศึกษามากมาย แต่คงไม่ใช่ทุกคนที่จะสะดวกเรียนในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเช้าถึงเย็นแบบทั่วๆ ไป เบิร์คเบ็คจึงกลายเป็นทางเลือกใหม่ ที่ให้ทุกคนสามารถเรียนหลักสูตรเต็มเวลาได้โดยเรียนเฉพาะภาคค่ำเท่านั้น ส่วนตอนกลางวันก็สามารถทำงาน ทำธุรกิจส่วนตัว หรือจะทำงานอดิเรกที่ชอบก็ได้


วิชาที่เปิดสอนในเบิร์คเบ็ค

     เบิร์คเบ็คเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุปริญญาไปจนถึงปริญญาเอก มีทั้งแบบ full-time และ part-time มหาวิทยาลัยแห่งนี้ประกอบไปด้วย 5 คณะ 19 สาขาวิชา ได้แก่
     คณะอักษรศาสตร์ ประกอบไปด้วยสาขาวัฒนธรรมและภาษา, สาขาภาษาอังกฤษ, สาขามนุษยศาสตร์, สาขาประวัตศาสตร์ศิลปะ, สาขาการศึกษาภาพยนตร์ สื่อ และวัฒนธรรม
     คณะธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และข้อมูล ประกอบไปด้วยสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และระบบข้อมูล, สาขาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ, สาขาการจัดการ, สาขาจิตวิทยาองค์กร
     คณะนิติศาสตร์
     คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วยสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, สาขาวิทยาศาสตร์โลกและดาวเคราะห์, สาขาจิตวิทยา
     คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และปรัชญา ประกอบไปด้วยสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์และการสื่อสาร, สาขาภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา, สาขาประวัติศาสตร์ ยุคคลาสสิก และโบราณคดี, สาขาปรัชญา, สาขาการเมือง, สาขาการศึกษาจิตวิทยาสังคม
     นอกจากนี้ยังมีสถาบันวิจัยและสถาบันศึกษาเฉพาะทางอีกหลายแห่ง เช่น สถาบันวิจัยด้านชุมชนและเครือญาติ, ศูนย์เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์, ศูนย์ชีวสารสนเทศศาสตร์, ศูนย์วิจัยการพัฒนาทางสมองและการรับรู้, ศูนย์วิจัยสหศึกษาด้านสื่อและวัฒนธรรม, ศูนย์ศึกษาการเมืองบริติช, ศูนย์ศึกษาประเด็นทางสังคม เด็กและครอบครัว,ศูนย์ศึกษาด้านการเงิน, ศูนย์วรรณกรรมร่วมสมัย, ศูนย์วิจัยวรรณคดีร่วมสมัย, ศูนย์ศึกษาความร่วมมือด้านการปกครองและจริยธรรม, โรงละครร่วมสมัย, ศูนย์วิจัยนโยบายอาชญากรรม, สถาบันวิทยาศาสตร์โลกและดาวเคราะห์, ศูนย์ประสาทวิทยา และศูนย์ศึกษาเพศและเพศสภาพ เป็นต้น

Birkbeck มหาวิทยาลัยภาคค่ำหนึ่งเดียวในลอนดอน
By Philafrenzy (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons


ข้อดีของหลักสูตรเต็มเวลาแบบเรียนภาคค่ำ

     การเรียนหลักสูตร full-time จะทำให้ขอวีซ่านักเรียนในอังกฤษและมีสิทธิทำงานพิเศษได้ระหว่างเรียน (โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดอยู่) หากเรียนแบบเต็มเวลาเช้าถึงเย็นก็จะต้องทำงานพิเศษตอนกลางคืนซึ่งหลายคนอาจจะไม่ไหวแล้ว แต่ถ้าเรียนที่นี่จะทำให้ได้เป็นนักเรียนแบบเต็มเวลาที่พอมีเวลาทำงานพิเศษในช่วงเช้าได้อยู่ สามารถสอบถามมหาวิทยาลัยเพื่อขอทำงานพิเศษในมหาวิทยาลัยได้โดยตรงเลยค่ะ หรือใครจะเก็บช่วงเช้าไว้ท่องเที่ยวทั่ว


คุณสมบัติผู้สมัครเรียนที่เบิร์คเบ็ก

คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ
     - IELTS 6.5 โดยไม่มีพาร์ทใดต่ำกว่า 6.0
     - ยกเว้นการเรียนสาขานโยบายศิลปะ, วรรณกรรมอังกฤษ, นิติศาสตร์ และจิตวิทยา ต้องมีผลสอบ IELTS 7.0 โดยไม่มีพาร์ทใดต่ำกว่า 6.5 และพาร์ทการเขียน 7.0
สำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรี
     - หากจบม.6 หรือเทียบเท่า ต้องมาเรียนคอร์สปรับพื้นฐาน 1 ปีก่อนถึงจะสมัครได้
     - หากจบระดับอนุปริญญาหรือจบปริญญาตรีปี 1 มาด้วยเกรด 3.0 ขึ้นไป สามารถสมัครเรียนได้
     - หากจบหลักสูตร IB หรือ A-levels สามารถสมัครเรียนได้
สำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาโทแบบปกติ
     - จบปริญญาตรีจากสถาบันที่ได้รับการรับรองด้วยเกรด 2.8 ขึ้นไป (บางสาขา 3.0)
     - หากจบมาด้วยเกรดที่น้อยกว่านั้นต้องเรียนคอร์สปรับพื้นฐาน 2-3 เทอมก่อน
สำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาโทแบบงานวิจัย
     - จบปริญญาตรีจากสถาบันที่ได้รับการรับรองด้วยเกรด 3.2 ขึ้นไป
     - ต้องหาอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยให้ได้ก่อน จึงจะสมัครเรียนได้


     เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยทางเลือกที่น่าสนใจมากๆ เลยค่ะ ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่ http://www.bbk.ac.uk/ นะคะ และหาคอร์สและเวลาเรียนที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดดูค่ะ

Birkbeck มหาวิทยาลัยภาคค่ำหนึ่งเดียวในลอนดอน 

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกที่สุด

ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
317

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

0 ความคิดเห็น

ลำดับความเห็น
  1. มาเป็นเม้นต์แรกกันเถอะ~

    อยากคอมเมนต์เป็นคนแรกไหมครับ?
    ข้างล่างนี้เลย! ;)

ลำดับความเห็น

แสดงความคิดเห็น

ยิ้มค่อยๆ แค่เธอยิ้มค่อยๆ, ยิ้มคือหน้าไหน? ช่วยยิ้มให้ดูหน่อย :) (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .