/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

รู้จักกับ "ทุนรัฐบาลเกาหลี" ระดับปริญญาโทและเอก []

วิว
     สวัสดีค่ะน้องๆ ชาว Dek-D.com วันนี้ พี่พิซซ่า มีรายละเอียดการสมัครทุนการศึกษารัฐบาลเกาหลีระดับปริญญาโทมาฝากค่ะ ใกล้จะเปิดรับสมัครแล้ว ฉะนั้นรีบมาเตรียมตัวกันดีกว่า



     รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจัดโครงการทุนการศึกษารัฐบาลเกาหลี (KGSP) ทั้งในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี เป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างมิตรประเทศ โดยเปิดรับแยกรอบกันระหว่างทุนระดับปริญญาตรี และทุนระดับสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งวันนี้พี่จะพูดถึงทุนระดับสูงกว่าปริญญาตรี หรือก็คือทุนปริญญาโทและปริญญาเอกนั่นเองค่ะ


จำนวนทุน


     ทุนรัฐบาลเกาหลีระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแจกรวมทั้งสิ้น 600-700 ทุนจากทั่วโลก (ตัวเลขต่างกันไปในแต่ละปี) สำหรับประเทศไทยได้รับโควตามาจำนวน 12 ทุนค่ะ แบ่งเป็น
     1. Embassy Track ประเภทสมัครผ่านสถานทูต จำนวน 4 ทุน
     2. Universities Track ประเภทสมัครกับมหาวิทยาลัยที่ต้องการโดยตรง จำนวน 8 ทุน
**จำนวนทุนเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปีการศึกษา ให้ดูจากระเบียบการปีนั้นๆ
***เลือกสมัครได้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น



กำหนดการ

     ประกาศและรับสมัคร เดือนกุมภาพันธ์ของปีการศึกษานั้นๆ
     ปิดรับสมัคร เดือนมีนาคมของปีการศึกษานั้นๆ ดูประกาศจากสถานทูตหรือมหาวิทยาลัยอีกที
     สอบสัมภาษณ์และประกาศผลสอบสัมภาษณ์ เดือนมีนาคมของปีการศึกษานั้นๆ
     ประกาศผล เดือนมิถุนายนของปีการศึกษานั้นๆ
     เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ ปลายเดือนสิงหาคมของปีการศึกษานั้นๆ


คุณสมบัติผู้สมัคร

     - ผู้สมัครและบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทย
     - สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี
     - อายุไม่เกิน 40 ปี
     - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว หรือคาดว่าจะจบภายใน 31 สิงหาคม 2017 สำหรับผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาเอก จะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว หรือคาดว่าจะจบภายใน 31 สิงหาคม 2017
     - ผู้สมัครต้องไม่เคยเรียนหลักสูตรปริญญาในเกาหลีใต้มาก่อน ยกเว้นเป็นผู้ที่เคยได้รับทุนนี้มาก่อนเท่านั้น
     - เกรดเฉลี่ยรวมขั้นต่ำ 2.64 ขึ้นไป
     - ผู้ที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษหรือผลคะแนนภาษาเกาหลียื่นมาสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     - บุตรหลานทหารผ่านศึกที่ร่วมรบในสงครามเกาหลีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ



การสมัคร

Embassy Track ประเภทสมัครผ่านสถานทูต
     - สมัครด้วยตัวเองหรือส่งไปรษณีย์มาที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยก็ได้
     - ผู้สมัครต้องเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัครมา 3 อันดับ
     - สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี จะไม่มีการคืนใบสมัครหรือเอกสารใดๆ ทั้งเอกสารตัวจริงและเอกสารสำเนาที่ใช้ประกอบการสมัครทุนรัฐบาลเกาหลี
     - การสมัครผ่านสถานทูต ผู้สมัครต้องส่งสำเนาเอกสารการสมัครทั้งหมดเพิ่มอีก 3 ชุดด้วย

Universities Track ประเภทสมัครกับมหาวิทยาลัยที่ต้องการโดยตรง
     - สมัครโดยส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าเรียน โดยเลือกสมัครได้เพียง 1 สถาบัน เท่านั้น
     - กำหนดการสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยแตกต่างกันไป ให้ติดตามจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนั้นๆ
     - เอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการสมัครจะไม่มีการคืน
     - การสมัครกับมหาวิทยาลัยโดยตรง ใช้เอกสารการสมัครเพียงชุดเดียว


เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

     1. ใบสมัคร
     2. ใบแนะนำตัว (มีแบบฟอร์มให้ในชุดใบสมัคร)
     3. Statement of Purpose (มีแบบฟอร์มให้ในชุดใบสมัคร)
     4. จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ (มีแบบฟอร์มให้ในชุดใบสมัคร)
     5. ใบแสดงสัญญาการรับทุน (มีแบบฟอร์มให้ในชุดใบสมัคร)
     6. เอกสารประเมินสุขภาพเบื้องต้น (มีแบบฟอร์มให้ในชุดใบสมัคร)
     7. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาสำหรับผู้ที่กำลังจะจบ
     8. ทรานสคริปต์
     9. เอกสารแสดงผลทดสอบทางภาษา เช่น TOPIK , TOEFL , TOEIC, IELTS (ถ้ามี)
     10. ผลงานที่เคยตีพิมพ์หรือรางวัลต่างๆ (ถ้ามี)
     11. เอกสารแสดงสัญชาติของผู้สมัครและของบิดามารดา เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมนำไปประทับตรารับรองคำแปลหรือสำเนาถูกต้องที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
               - ทะเบียนราษฎร์
               - สูติบัตร
               - บัตรประชาชน
               - หนังสือเดินทาง
**เอกสารทุกอย่างต้องอยู่ในภาษาอังกฤษหรือเกาหลีเท่านั้น ถ้าต้องนำไปแปลต้องนำไปประทับตรารับรองคำแปลหรือสำเนาถูกต้องที่กรมการกงสุลทุกฉบับ



มูลค่าทุน

     - ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด
     - เงินตั้งตัว 200,000 วอน
     - ค่าใช้จ่ายรายเดือน 900,000 วอน
     - ค่าทำวิจัย 210,000 วอนต่อเทอมสำหรับสายศิลป์ และ 240,000 วอนต่อเทอมสำหรับสายวิทย์
     - เรียนภาษาเกาหลีฟรี 1 ปีก่อนเข้าเรียนปริญญาโท
     - ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร
     - ค่าทำวิทยานิพนธ์
     - ประกันสุขภาพ 20,000 วอนต่อเดือน
     - รางวัลพิเศษสำหรับผู้ได้ TOPIK ระดับ 5 และ 6 100,000 วอนต่อเดือน
     - รางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่เรียนจบแล้วกลับประเทศของตนทันที 200,000 วอน


จะติดตามข่าวการสมัครทุนนี้ได้จากที่ใด

     1. เว็บไซต์แนะนำทุนรัฐบาลเกาหลี (และดูรายชื่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์นี้) www.studyinkorea.go.kr
     2. เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย tha.mofa.go.kr
     3. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยต่างๆ ในเกาหลีที่เข้าร่วมโครงการทุนนี้
     4. เว็บไซต์ Dek-D.com www.dek-d.com/studyabroad


     ทุนรัฐบาลเกาหลีมีทุกปีนะคะ และกำหนดการคร่าวๆ ก็จะเป็นช่วงเวลานี้ทุกปีค่ะ ใครที่ปีนี้ยังไม่พร้อมก็สามารถเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ เพื่อรอสมัครปีหน้าได้นะคะ



ระเบียบการปี 2017 ออกแล้วนะคะ สมัครผ่านสถานทูตได้ถึงวันที่ 3 มีนาคมค่ะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.dek-d.com/studyabroad/44527/
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=pizza

พี่พิซซ่า - ผู้เขียน

คอลัมนิสต์ฝ่ายเรียนต่อนอก

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#เกาหลี #ทุนเกาหลี #ทุนรัฐบาลเกาหลี #ปริญญาโท #ปริญญาเอก

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?