/>

5 อันดับมหาวิทยาลัยจีนที่มีชื่อเสียงทางด้าน "แพทยศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์" []

วิว
 
      สวัสดีค่ะน้องๆ ชาว Dek-D.com  สาขายอดฮิตที่นักเรียนไทยมักจะไปศึกษาต่อที่จีนนอกจากภาษาจีนแล้ว ก็เห็นจะเป็นการเรียนแพทย์หลักสูตรนานาชาตินี่แหละค่ะ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้มีถึง 49 แห่งด้วยกัน!! วันนี้พี่ดังกิ้นจะมาแนะนำ 5 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโดดเด่นด้านหลักสูตรแพทย์อินเตอร์ หรือ MBBS (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) ค่ะ สำหรับคนไหนที่สนใจจะไปเรียนต่อ ลองไปดูข้อมูลกันค่ะ

อ้างอิงข้อมูลการจัดอันดับจาก  http://top.at0086.com/Ranking/121.html


อันดับที่ 5  Jilin Medical University  (吉林医药学院)
อันดับที่ 4  Shenyang Medical College(沈阳医学院)
อันดับที่ 3  Xuzhou Medical University(徐州医科大学)
อันดับที่ 2  Xi`an Jiaotong University(西安交通大学)
อันดับที่ 1  Huazhong University of Science and Technology(华中科技大学

 

อันดับที่ 5 Jilin Medical University  (吉林医药学院)

5 อันดับมหาวิทยาลัยจีนที่มีชื่อเสียงทางด้าน "แพทยศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์"
photo credit : www.gccrcw.com

      มหาวิทยาลัย Jilin Medical University ตั้งอยู่ในมณฑลจี๋หลิน ประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นในปี 1952 แต่เดิมใช้ชื่อว่า Anshan Air Force Medical Middle School เพื่ออบรมนักศึกษาให้เป็นแพทย์สำหรับกองทัพอากาศและพัฒนามาจนกลายเป็น Jilin Medical University สำหรับหลักสูตร MBBS ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นหลักสูตรเรียน 6 ปี จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยในปีแรกทางมหาวิทยาลัยจะมีบังคับเรียนวิชาภาษาจีน ส่วนอีกสี่ปีต่อมาจะเรียนเนื้อหาทางการแพทย์แบบจัดเต็มและวิชาเลือกค่ะ สำหรับปี 6 จะเป็นการฝึกงานซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะทำในประเทศจีนหรือทำที่ต่างประเทศก็ได้ค่ะ

     สำหรับค่าเล่าเรียน จะอยู่ที่ประมาณ 140,000 บาทต่อปีค่ะ
      ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.jlmu.cn/     


 
อันดับที่ 4 Shenyang Medical College(沈阳医学院)

5 อันดับมหาวิทยาลัยจีนที่มีชื่อเสียงทางด้าน "แพทยศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์"
photo credit : www.china-admissions.com

     Shenyang Medical College ตั้งอยู่ในมณฑลเหลียวหนิง ประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นในปี 1949 มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนหลักสูตร MBBS เช่นกันค่ะ โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านการแพทย์แก่นักศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องเรียนวิชา กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ (Human Anatomy), จุลกายวิภาคศาสตร์และวิทยาเอ็มบริโอ (Histology & Embryology), จิตวิทยาการแพทย์ (Medical Psychology), ชีววิทยาของเซลล์ (Cell Biology), จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (Microbiology & Parasitology), ระบบภูมิคุ้มกัน (Immunology), พยาธิวิทยา (Pathology), เวชพันธุศาสตร์ (Medical Genetics), พยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology), เภสัชวิทยา (Pharmacology), ระบาดวิทยา (Epidemiology), ภาพทางการแพทย์ (Medical Imageology), จักษุวิทยา (Ophthalmology), กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics), ภาวะติดเชื้อ (Infectious Disease)  เป็นต้น        
     
     ที่นี่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตร MBBS ของที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นหลักสูตร 6 ปี และบังคับฝึกงานป็นเวลา 1 ถึง 1 ปีครึ่งค่ะ โดยจะทำที่โรงพยาบาลในประเทศจีนหรือโรงพยาบาลที่ประเทศของตัวเองก็ได้ค่ะ
     
      สำหรับค่าเล่าเรียน ไม่รวมค่าอาหารและที่พักจะอยู่ที่ประมาณ 120,000 บาทค่ะ 
      ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.symc.edu.cn/web/guest/home


 
อันดับที่ 3 Xuzhou Medical University(徐州医科大学)

5 อันดับมหาวิทยาลัยจีนที่มีชื่อเสียงทางด้าน "แพทยศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์"
photo credit : www.admissionpool.com

      Xuzhou Medical University ตั้งอยู่ที่เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ซึ่งสอนทั้งแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และอื่นๆ รวมถึงเปิดสอนหลักสูตร MBBS ด้วยค่ะ การเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตร 6 ปี โดยใน 4 เทอมแรกจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวกับการแพทย์และวิชา ายวิภาคศาสตร์ (Anatomy), สรีรวิทยา (Physiology), เภสัชวิทยา (Pharmacology), พยาธิวิทยา (Pathology), ชีวเคมี (Biochemistry), จุลชีววิทยาและเวชศาสตร์ชุมชน (Microbiology and Community Medicine)
     
      และอีก 5 เทอมถัดมาจะเป็นวิชาชั้นคลินิก ซึ่งประกอบด้วยวิชา เวชศาสตร์ (Medicineg), วิชาศัลยศาสตร์ (Surgery), กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics), ศัลยศาสตร์กระดูก (Orthopedics), สูตินรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology), จักษุวิทยา (Ophthalmology), รังสีวิทยา (Radiology), วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology), ผิวหนังและกามโรค (Skin and V.D), จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry), นิติเวชวิทยา (Forensic Medicine) และ พิษวิทยา (Toxicology)

      สำหรับการฝึกงานนั้น จะต้องทำงานในโรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เท่านั้น ซึ่งได้แก่
  1. The Affiliated Hospital of XZMC
  2. The Second Affiliated Hospital of XZMC
  3. The Third Affiliated Hospital of XZMC
  4. The Affiliated First People’s Hospital of Xuzhou
  5. The Affiliated Huai Hai Hospital
  6. The Affiliated Second People’s Hospital of Huai’an
  7. The Affiliated First People’s Hospital of Lian Yungang
  8. The Affiliated Maternity and Child Health Care Hospital of Xuzhou
  9. The Affiliated Xuzhou Stomatological Hospital

      ค่าเล่าเรียนของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะอยู่ที่ประมาณ 130,000 บาทต่อปี เมื่อรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะอยู่ที่ประมาณ 170,000 บาทต่อปีค่ะ
      ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.xzmc.edu.cn/
 

อันดับที่ 2 Xi`an Jiaotong University(西安交通大学)

      Xi`an Jiaotong University ตั้งอยู่ที่เมืองซีอาน มณฑลส่านซี ประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1896 ถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศจีน มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนครอบคลุมหลายสาขาวิชาด้วยกัน และเปิดสอนหลักสูตร MBBS อีกด้วยซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก และสำหรับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 6 ปี โดยจะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 4 ส่วน คือ

     ปี 1 เรียนวิชาภาษาจีนและวิชาพื้นฐานซึ่งประกอบด้วย คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, กายวิภาคศาสตร์, ศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ และวิชาภาษาจีน
     ปี 2 ถึง ปี 4 เทอม 1 เรียนวิชาพรีคลินิก ซึ่งประกอบไปด้วยวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิธีเชิงคำนวณ, กายวิภาคศาสตร์, จุลกายวิภาคศาสตร์และวิทยาเอ็มบริโอ, พยาธิวิทยา, สรีรวิทยา, ระบบภูมิคุ้มกัน, จุลชีววิทยา, ชีวเคมีและเภสัชวิทยา เป็นต้น
     
ปี 4 เทอม 2 ถึง ปี 5 เทอม 2 เรียนวิชาชั้นคลินิก หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามวอร์ดต่างๆ ประกอบด้วย การวินิจฉัยโรค (Diagnosis), รังสีวิทยา (Radiology), อายุรศาสตร์ (Internal Medicine), วิชาศัลยศาสตร์ (Surgery), สูตินรีเวชวิทยา (Gynecology & Obstetrics) และ กุมารเวชศาสตร์
(Pediatrics)
     
ปี 6 จะเป็นการฝึกงานค่ะ ซึ่งสามารถเลือกว่าจะทำที่โรงพยาบาลที่ประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆ ได้ตามใจค่ะ ในกรณีที่เลือกทำที่ประเทศจีนจะต้องสอบผ่าน HSK3 ก่อนค่ะ
     
      ค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ประมาณ 200,000 บาทต่อปี เมื่อรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้วจะอยู่ที่ประมาณ 250,00 - 260,000 บาทต่อปีค่ะ
      ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.xjtu.edu.cn/

 
อันดับที่ 1 Huazhong University of Science and Technology(华中科技大学)

5 อันดับมหาวิทยาลัยจีนที่มีชื่อเสียงทางด้าน "แพทยศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์"
photo credit : http://www.hust.edu.cn/
 
      Huazhong University of Science and Technology หรือ HUST ตั้งอยู่ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ก่อตั้งโดยแพทย์ชาวเยอรมันชื่อว่า คุณ Paulun Erich มหาวิทยาลัยแห่งนี้ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนเป็นอันดับต้นๆ ค่ะ  และเป็นมหาวิทยาลัยที่เด่นด้านการแพทย์เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศเช่นกันค่ะ
     
      สำหรับหลักสูตร MBBS ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอน เป็นหลักสูตร 6 ปี ใช้การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และวิชาหลักที่จำเป็นต้องเรียนประกอบด้วย กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ (Human Anatomy), จุลกายวิภาคศาสตร์และวิทยาเอ็มบริโอ (Histology and Embryology), จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology), วิทยาภูมิคุ้มกัน (Medical Immunology), ชีวเคมี (Biochemistry), สรีรวิทยา (Physiology), พยาธิวิทยา (Pathology), พยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology), เภสัชวิทยา (Pharmacology), การวินิจฉัย (Diagnostics), อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) และวิชาศัลยศาสตร์ (Surgery)

     ในปีสุดท้ายจะเป็นฝึกงานค่ะ ซึ่งทำได้เฉพาะในโรงพยาบาล Tongji Hospital หรือ Xiehe Hospital เท่านั้น ซึ่งทั้งสองโรงพยาบาลนี้ถือเป็นโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศจีนค่ะ และนักศึกษาไม่สามารถเลือกประเทศเองได้ ก่อนฝึกงานนักศึกษาจำเป็นต้องผ่าน HSK5 ก่อนถึงจะเริ่ม ฝึกงานได้  และในส่วนของค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ประมาณ 200,000 บาทต่อปี เมื่อรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้วจะอยู่ที่ ประมาณ 270,000 บาทต่อปีค่ะ
      ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hust.edu.cn/      สำหรับอันดับที่ 6 ได้แก่ Zhengzhou University อันดับที่ 7 ได้แก่ Dalian Medical University อันดับที่ 8 ได้แก่ China Medical University อันดับที่ 9 ได้แก่ Tianjin Medical University และอันดับที่ 10 ได้แก่ Jiangsu University ค่ะ ใครสนใจก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูได้นะคะ ^^


      และสำหรับน้องๆ คนไหนที่อยากเรียนหมอ ห้ามพลาด! หนังสือกว่าจะเป็นหมอ อัพเดตปี 2561 รวมทุกเรื่องราวที่คนอยากเรียนหมอควรรู้ เช่น เส้นทางการสอบเข้าอย่างละเอียด , เนื้อหาการเรียนตลอด 6 ปี , เรียนจบแล้วไปไหนต่อ? , มีสาขาเฉพาะทางอะไรให้เรียนบ้าง? How to เรียนหมอในเมืองนอก .... วางขายแล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ราคา 199 บาท หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.dek-d.com/store จัดส่งฟรีจ้า

เปิดหลักสูตร
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=dungking

พี่ดังกิ้น - ผู้เขียน

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#แพทย์จีน #เรียนต่อจีน #MBBS #เรียนแพทย์ที่จีน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?