Edudee สอบชิงทุนแลกเปลี่ยน USA 10 ทุน (กลับมาไม่ต้องซ้ำชั้น) []

วิว
Edudee สอบชิงทุนแลกเปลี่ยน USA 10 ทุน (กลับมาไม่ต้องซ้ำชั้น)

โครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

สถาบัน เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (EduDee) โดยความร่วมมือกับมูลนิธิและองค์กรแลกเปลี่ยนซึ่งไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ แคนาดา และไอร์แลนด์ นักเรียนที่สอบผ่านและได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อไปศึกษาร่วมกับนักเรียนในชาตินั้นๆ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ทั้งนี้นักเรียนไม่ต้องกลับมาซ้ำชั้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเอ็ดยูดีเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่ วันนี้ - 11 ตุลาคม 2560

คุณสมบัติของนักเรียน
•    อายุระหว่าง 15-18 ปี ณ วันเดินทาง
•    กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 3  - 5 หรือเทียบเท่า
•    ผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ในสองปีการศึกษาล่าสุด (นักเรียนที่มีผลการเรียนติดเกรด 0(F), 1(D), ร, มผ และ มส ทางโครงการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล)
•    สอบผ่านทุกขั้นตอนของโครงการ ซึ่งมีทั้งการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์
•    สุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อดทนต่อแรงกดดันได้ดี ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ
•    ไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศนั้นๆมาก่อน
•    สำหรับทุนโควต้าของประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนที่เคยมี J-1 หรือ F-1 Visa ไม่สามารถชิงทุนของประเทศสหรัฐอเมริกาได้
•    นักเรียนที่ถือหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าร่วมโครงการได้และรับจำนวนจำกัด

กำหนดการสอบศูนย์สอบกรุงเทพ
วันสอบ                              วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560
สถานที่สอบ                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลงทะเบียนสอบ                   8.00 น.
เวลาสอบ                            8.30 - 9.40 น.
ประชุมเพื่อให้ข้อมูล            9.45 - 12.30 น.
ประกาศผลสอบ                  12.30 น. (ประกาศผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ)
สอบสัมภาษณ์                    13.00 - 14.00 น. (สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านในช่วงเช้า)

หมายเหตุ : ผู้ปกครอง (ตามกฎหมาย) และนักเรียนต้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลโครงการที่ทางสถาบันจัดขึ้น

Like เพจ EduDee & Share ข่าวการสอบชิงทุน ชำระค่าสมัครสอบ 100 บาท

Edudee สอบชิงทุนแลกเปลี่ยน USA 10 ทุน (กลับมาไม่ต้องซ้ำชั้น)
1. นักเรียนกด like เฟสบุ๊กแฟนเพจ EduDee
2. นักเรียน share ข่าวสารการสอบนี้ พร้อมใส่ #EduDee #สอบชิงทุนแลกเปลี่ยนเอ็ดยูดี
3. นักเรียนต้องส่งภาพการกด like & share ทาง Line, inbox (FB), หรือ email ของทางสถาบัน
4. นักเรียนจะได้รับแบบฟอร์มการชำระค่าสมัครสอบ 100 บาท ภายในวันที่ทางสถาบันกำหนด
5. นักเรียนสามารถกด like & share ได้ถึงวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 (วันปิดรับสมัครสอบ)

ขั้นตอนการสมัคร (ศูนย์สอบกรุงเทพ)
1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์ได้ที่นี่
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท และนำไปชำระค่าสมัครสอบ ผ่านทาง Counter ธนาคารกรุงเทพได้
3. ทุกสาขา (ธนาคารจะแจ้งรายชื่อผู้ชำระค่า สมัครสอบกลับมาทางสถาบันโดยตรง)
4. กำหนดการสอบเป็นไปตามข้อความด้านบน ทางโครงการจะแจ้งระบุห้องสอบให้นักเรียนทราบใน 2 - 3 วัน ก่อนถึงวันสอบ ไปยังอีเมล์ที่นักเรียนได้ระบุในใบสมัครสอบ
5. กรุณานำเครื่องเขียนมาเองในวันสอบ และนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาเพื่อแสดงตนในวันสอบโดยแต่งกายด้วย
ชุดนักเรียน

ขั้นตอนการสมัครศูนย์สอบภูมิภาคต่างๆ
1. ตรวจสอบศูนย์สอบต่างจังหวัด
2. นักเรียนสามารถสมัครสอบกับอาจารย์ผู้ประสานงานตามศูนย์สอบต่างๆ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครสอบด้วยตนเอง และนำไปยื่นสมัครสอบกับอาจารย์ผู้ประสานงานตามศูนย์สอบๆที่นักเรียนจะทำการสอบ
3. อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบแก่นักเรียน
4. ผลสอบจะประกาศหลังจากวันสอบข้อเขียนประมาณ 2 สัปดาห์ ทางอีเมล์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล
5. นักเรียนที่สอบผ่านข้อสอบเขียนตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด เจ้าหน้าที่จะเรียนเชิญผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ พร้อมทั้งนักเรียนจะสามารถลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน

นักเรียนและผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 02-004-8828, 086-3859444 Line ID: edudee หรืออีเมล์ info@edudee.co.th
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุนแลกเปลี่ยน #นักเรียนแลกเปลี่ยน #edudee #แลกเปลี่ยนอเมริกา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?